Catalunya Central

Notícia

Per un model elèctric just i diversificat. Prou abusos!

Ferran Estruch


L’elevat preu de l’electricitat s’ha convertit en els darrers mesos i anys en un problema estructural que arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades sense capacitat de donar-hi una solució per la ciutadania i que afecta milions de famílies i tot el teixit empresarial i productiu del país, havent d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea i ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.
 
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé essencial ha evocat el govern espanyol a impulsar una sèrie de mesures que són tardanes i ineficients i en cap cas revertiran el model.
 
Lluny de trobar una solució, l’Estat espanyol i el sistema bipartidista, repartit entre el PP i el PSOE, té un problema amb la vinculació estreta d’un mercat dominat per unes poques grans empreses i amb la presència d’exministres en consells d’administració de les elèctriques.
 
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un context de recessió econòmica portarà al fet que moltes famílies no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica.
 
És, per tant, el món local qui un cop més haurà de destinar-hi tots els esforços i recursos per intentar corregir allò que els poders públics de l’Estat no són capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
 
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, evolucionant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania.
 
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les energies renovables.
 
Des de la comarca del Bages, alcem la veu contra l’increment del preu de la llum i per la regulació d’un mercat elèctric just i diversificat. Per aquest motiu, donem suport i ens sumem a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra l’increment del preu de la llum del proper 8 d’octubre i animem a tothom a sumar-se a l'apagada de les 10 de la nit.
 
Des de les institucions i també des del carrer empenyem per la regulació del mercat elèctric.
 
Ferran Estruch, alcalde de Cardona i diputat d’ERC al Parlament de Catalunya