Catalunya del Nord

Notícia

ERC demana el vot per Nicolas Garcia a la 4a circumscripció

  • N. Garcia, al centre, al Parlament de Catalunya
Sense cap il·lusió sobre el sistema electoral francès i els plantejaments dels partits francesos, considerant que una continuació de les dretes al poder legislatiu pot ser només nefasta als interessos dels treballadors nord-catalans i del territori, la Federació de Catalunya-Nord d'ERC ha escollit dir el seu suport a la candidatura de Nicolas Garcia i Chantal Dubon a la quarta circumscripció – Vallespir, Aspres, Costa Vermella, vall del Tec.
No podem que fer nostres les proposicions de caire social i econòmic, real possibilitat de la jubilació als 60 anys, salari mínimum a 1700 euros mensuals , limitació dels ingressos patronals, refús de pagar el pretés deute...que Nicolas Garcia diu, entre altres, voler defensar al parlament.
A més notem l'engatjament de Nicolas Garcia a treballar pels manteniment i desenvolupament de l'activat del territori: promoure Port Vendres amb el restabliment de l'enllaç directe al port, restablir el lligam ferroviari amb Ceret tan per mercaderies i viatgers, generalitzar el transport ferroviari eficient i barato ( “ 1 euro” ), mantenir i desenvolupar els serveis públics a tots el municipis ( Poste, escola...)
També notem el desig de Nicolas Garcia d'ampliar seriosament els intercanvis transfronterers.
I encara, notem les clares posicions de Nicolas Garcia de cara a les relacions amb Catalunya-Sud, el dret a l'autodeterminació del poble català, o la plaça de la llengua catalana a la Catalunya Nord, tal com ho diu:
Primerament, he de dir que si el poble català i català del  Sud vol la seua independència, sóc perquè vagin en aquest camí..La veig possible. Falta molt i falta poc. Avui tenen una economia avançada…  Se pot deplorar que la llengua no avanci com voldrien perquè també tenen problemes…Però per mi és una cosa que s’ ha de fer, que és en camí, és el sentit de la historia, és això el que diria... Ara, lo que podria canviar en aquest departament és que primer de tot, molts catalans del nord serien contents... I podria ajudar el nostre departament a pujar econòmicament gràcies a la cooperació transfronterera que seria més forta i organitzada...
Nosaltres a Elna fem moltes coses, per la política transfronterera, sem la segona vila amb un servei especialitzat, i veig que les altres viles no s’ organitzen per treballar de manera transfronterera… Veig que hi ha poca gent que hi treballa i si hi creguéssim s’ hi prepararien...
Me sembla que s’ hauria de plantejar des d’ara, jo ja fa anys que ho faig, perquè veig que és el camí que pren Catalunya i ja ara has de mirar de treballar amb els sis o set milions d’ habitants que té. Però encara més si te planteges la independència ja ara ho has de preparar de manera transfronterera... treballar amb ells, hi ha una economia, una història comuna i una llengua comuna...
Hem molt bellugat sobre aquest tema [ la carta europea de les llengües] al partit comunista… i per el respecte de la voluntat dels catalans,i el dret a l’autodeterminació…

Nicolas Garcia i Chantal Dubon defensen lemes que són molt pròxims dels plantejaments d'ERC per Catalunya-Nord, per aquesta raó cridem els ciutadans a votar per ells a la primera volta.