Catalunya del Nord

Notícia

Cal garantir la presència i la cobertura informativa total de Televisió de Catalunya a Terres de l’Ebre, Pirineu i Catalunya Nord.

La moció aprovada a instàncies d’ERC i negociada amb la majoria de grups del Parlament arrenca compromisos del Govern per treballar en el manteniment dels estàndards de qualitat i lideratge de TV3, Catalunya Ràdio i l’Agència Catalana de Notícies.
El text aprovat insta la Generalitat a garantir el pressupost suficient que permeti mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics catalans, així com el model actual i el lideratge de les audiències. Evitar que una baixada d’aportació posi en risc model i lideratge. Aprovar en el termini màxim de tres mesos , el nou contracte Programa, eina d’obligada existència per llei i que ha de garantir la viabilitat i el model de sistema públic audiovisual català aprovat pel Parlament el febrer del 2010.
La moció també compromet a calendaritzar, un cop garantida l’aportació dels pressupostos 2013, la modificació de les lleis del CAC i de la CCMA, amb l’objectiu de garantir la pluralitat , desgovernamentalitzar-la i posar el seu control en mans del Parlament.
El diputat d'ERC Sergi Sabrià, impulsor de la moció, ha destacat ‘la importància del manteniment del model nacional i territorial de Televisió de Catalunya amb presència dels mitjans públics arreu del territori’ amb un punt que destaca que cal garantir la presència i la cobertura informativa total de Televisió de Catalunya a Terres de l’Ebre, Pirineu i Catalunya nord, assolint d’aquesta manera l’estricte compliment dels serveis fonamentals en la missió de servei públic fixats pel mandat marc del Parlament i pels preceptes bàsics de la llei de la CCMA, no excloent ciutadans per raó de territori, d’accés a la informació, o de presència als mitjans públics en igualtat de condicions.
‘Pel que fa a Catalunya Ràdio’, Sabrià considera que ‘l’esmena afegida obre una port a negociar les actuals condicions que s’havien estipulat en la negociació amb les treballadors’, instant la corporació i Catalunya Ràdio que garanteixin un model que tingui presència arreu del territori amb el personal suficient perquè el servei pugui arribar amb immediatesa a qualsevol notícia.