Catalunya del Nord

Documents

Esquerra pregunta al govern de la Generalitat sobre el finançament de La Bressola
Preguntes per respondre per escrit sobre el finançament de les escoles de La Bressola a la Catalunya Nord
La primera escola catalana a la Catalunya Nord neix el maig de 1976 al km 1 de la carretera d'Elna a Perpinyà. Des d'aleshores les escoles catalanes a la Catalunya Nord i la demanda d'escolarització han anat creixent malgrat les vicissituds que s'han esdevingut durant aquests més de 35 anys.
El manteniment de les escoles de La Bressola requereix un finançament adequat, fer créixer una xarxa escolar catalana de qualitat a la Catalunya del Nord requereix un finançament estable i adequat.
A més dels convenis establerts (en moltes ocasions amb dificultats) amb l'Estat francès, el suport des de Catalunya de l'associació Amics de la Bressola han estat imprescindibles per mantenir les tasques i funcions de les úniques escoles catalanes a la Catalunya Nord com també els ajuts del Govern de la Generalitat de Catalunya, emparats pels articles 12 i 50.3 de l'Estatut de Catalunya.
En els darrers dos anys la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya ha disminuït d'un 25% en total.
 
Preguntes:
1. Hi haurà una nova reducció per al 2012 en els ajuts per al manteniment de la xarxa escolar de la Bressola a la Catalunya del Nord?
2. Quina quantitat es transferirà en concepte d'ajuts per al manteniment de la xarxa escolar de la Bressola a la Catalunya del Nord per al 2012?
3. Quines conseqüències creu el Govern que comporten aquestes retallades acumulades en el manteniment de la tasca de La Bressola i de la xarxa escolar de la Bressola a la Catalunya del Nord?
4. Han estudiat establir amb la Bressola algun conveni més estable que doni seguretat de futur per al manteniment de la xarxa escolar de la Bressola a la Catalunya del Nord, en aplicació dels apartats 3 i 4 de l'article 18 del Títol II de la Llei d’Educació de Catalunya? Si és el cas, quin?