Catalunya del Nord

Notícia

Carta oberta a François Hollande

Joan Ridaura i Hereu. Preseident d'Esquerra Republicana de Catalunya Nord
Joan Ridaura, president d'ER Catalunya Nord
Joan Ridaura, president d'ER Catalunya Nord

Senyor François Hollande
President de la República Francesa
Palais de l’Élysée
55 rue du Faubourg - Saint-Honoré
75008 Paris

Senyor President,
com a nou President de la República francesa que seu, així com després de la victòria del vostre partit en les eleccions legislatives, us vull saludar, felicitar i animar, en nom propi així com en nom del partit que presideixo Esquerra Republicana de Catalunya.
Esquerra Republicana durant la campanya electoral presidencial va apostar per un canvi que permetés d'obrir un procés de regeneració democràtica a l'estat francès, considerant el fracàs de les polítiques del govern de Nicolas Sarkozy i la seua deriva cap a una dreta extrema que hem combatut des del primer dia.
El balanç del fracàs seria llarg de descriure, social, econòmic i moral, en particular per al meu país, Catalunya Nord, conseqüència de la política re-centralitzadora endegada per N. Sarkozy sota forma de reforma territorial o del seu menyspreu per les llengües regionals, amb el refús reiterat de ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals.
Ara toca el canvi que heu anunciat.
Us correspon ara a Vos d'iniciar una via de reformes que, més enllà de les polítiques d'austeritat que exigeixen com a recepta aquells que ens han portat a l'actual situació de crisi, fomentin l'activitat de l'economia productiva, el treball i l'ètica en l'exercici de l'activitat pública i política.
Reformes també encaminades a millorar la salut democràtica de l'estat francès, que obrin la porta al reconeixement de les diferències com a principi bàsic de la igualtat, que no tingui por de la diversitat i que respecti la pròpia complexitat.
Malauradament també he d'afegir que Catalunya Nord és llastimosament absent en els programes i campanyes electorals tan de les eleccions presidencials com ara de les legislatives, sigui quin sigui el candidat.
Cap referència a la nostra especificitat cultural, lingüística, econòmica o política; cap proposta concreta per el nostre desenvolupament, cap compromís d'impuls de les polítiques transfrontereres, cap menció a un Euro-districte que només espera de ser signat per Madrid, sí, però també per París.
Aquesta absència m'obliga a pensar que pel vostre equip de campanya, la importància i el pes de la Catalunya Nord, “Les Pyrénées Orientales” com se’n diu a Paris, per poder guanyar la presidència de la República era tan petita com per tenir-la per negligible.
Soc segur que no compartiu aquesta visió i que com a president de la República seu plenament conscient que tots els ciutadans i tots els territoris mereixen la mateixa atenció i respecte, tal i com expressàreu en la vostra campanya electoral i que es manifestà de manera clara amb el vostre compromís, que tinc la responsabilitat de recordar-vos, de posar fi a la discriminació que pateixen les llengües territorials de l'Estat i de fer ratificar per la república francesa la Carta Europea de les Llengües Regionals, modificant la Constitució si cal.
Es també per respecte que us escric en la llengua del meu poble, en català.
El català és una llengua mil·lenària que sobreviu malgrat que des de fa més de 350 anys règims i governs de tot tipus s'han succeït amb un denominador comú: la voluntat de fer-la desaparèixer. Una llengua que ara és, d'acord amb l'article 75 de la Constitució, també un poc vostre i que, com a “patrimoni de la República”, teniu el deure no únicament de salvaguardar, sinó de protegir, fomentar i valoritzar.
Ara li cal un marc jurídic per protegir-la, ho podeu fer, ho heu promès.
Com també teniu la responsabilitat de vetllar pel benestar social, econòmic i cultural del conjunt dels ciutadans, sense que aquests hagin de patir cap tipus de discriminació, tampoc, per raó del territori on viuen. Compartireu amb mi que l'accés a la sanitat, a l'educació, així com al conjunt dels serveis públics ha de ser igual per a tothom, amb independència del lloc de residencia. L'equilibri territorial passa també per la diversificació del mercat laboral, oferint possibilitats i alternatives per mor que els habitants de municipis petits i mitjans no es vegin obligats a partir per treballar.
Marxar pels joves de Catalunya Nord, en els millors dels casos és cap a Perpinyà o tot sovint a Montpelher, capital d'una regió artificial on els catalans no s'hi han mai sentit representats. La conseqüència inevitable d’aquest èxode és un procés de desertificació i empobriment d'àmplies zones del territori.
Ara cal al poble de Catalunya Nord una política de desenvolupament ambiciosa que passa per la creació de l’Eurodistricte transfronterer nord català, només cal signar els acords, ho podeu fer, ho heu de fer, per un replantejament del model de desenvolupament i d’una nova política energètica que respecti els homes i la terra, ara podeu decidir de dir no la Línia de Molt Alta Tensió, ho heu de fer !
Senyor President, en nom d'Esquerra Republicana us convidi a actuar amb ambició política i de prendre ara aquestes mesures per tal que justícia i igualtat de drets marquin la vostra presidència.
Vós us vàreu comprometre a augmentar el nombre de mestres, però les escoles catalanes veuen, molt especialment a la Cerdanya, disminuir el nombre de postes.
Vós us comprometéreu a defensar la sanitat pública, però els centres de recuperació del Vallespir estan greument amenaçats.
Vós us comprometéreu a defensar els serveis públics, mentre que aquests abandonen les zones rurals o veiem la voluntat de privatitzar el transport de mercaderies a Cervera.
Vós us comprometéreu a dinamitzar l'activitat econòmica, però les xifres del xomatge baten rècords a casa nostra mentre els nostres artesans o comerciants viuen envoltats de grans superfícies.
Vós us comprometéreu a ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals, mentre que el català malda per sobreviure i milers de persones sortien al carrer el 31 de març per defensar-la.
Vós us comprometéreu a posar fre a una reforma territorial clarament re-centralitzadora mentre sem víctimes d'una capital regional que ens nega la identitat.
Vós us comprometéreu ...
La realitat de la Catalunya Nord necessita actituds fermes i valentes, ara.
Senyor President, confiem que sabreu entendre que Catalunya Nord necessita aquestes eines per poder desenvolupar-se i procurar el benestar, la justícia social i la cultura a tots els seus habitants.
Obriu sense pors el debat de reforma territorial que permeti a la Catalunya Nord esdevenir una Col·lectivitat Territorial i signeu l'acord per a la creació de l'Espai Català Transfronterer.
Catalunya Nord i els seus ciutadans i ciutadanes us en seran reconeixedors.
Resto a la vostra disposició.

Cordialment,


Joan Ridaura i Hereu
President d'Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya Nord
Perpinyà, 18 de juny de 2012