Catalunya del Nord

Notícia

TV3 i la Catalunya del Nord

Enric Pujol i Casademont
Enric Pujol
Enric Pujol

La decisió de la direcció de TV3 d'eliminar diferents delegacions territorials és una notíca nefasta. Ho és especialment en el cas de la delegació de la Catalunya del Nord, ja que en la pràctica suposa expulsar aquest territori de l'espai televisiu català. És prou sabut que aquesta part de Catalunya sota dependència de la República francesa ha hagut de lluitar molt per tenir un mínim sistema comunicacional en català. I que, en aquest context, el paper de TV3 ha estat cabdal. Reduir dràsticament aquesta aportació, con s'ha fet, suposa posar en perill tot allò aconseguit, al llarg de molts anys, en l'àmbit comunicatiu. No cal pas ser cap especialista en la matèria per saber que, en el món actual, no disposar d'unes bones eines comunicatives té unes repercussions extraordinàries tan en l'àmbit econòmic, com en l'àmbit cultural i en el polític.
Si ens cenyim només en el tercer dels aspectes apuntats, sense una informació televisa potent, difícilment es podrà, de manera massiva, informar i sensibilitzar l'opinió pública en favor de les polítiques transfrontereres que volen reduir al màxim l'impacte que la frontera estatal francoespanyola provoca en els territoris més pròxims a la ratlla divisòria. Paradoxalment, un dels agents que més ha lluitat, junt amb la mateixa Unió europea, per dur endavant aquesta mena de polítiques ha estat el govern de la Generalitat de Catalunya, que resulta que, de fet, és el responsable últim de la decisió presa, ja que parlem d'una televisió de caràcter públic. De la ferma voluntat política que el goven català havia tingut en favor d'aquesta mena de política en sóc un testimoni directe, ja que quan vaig tenir la direcció de la Casa de la Generalitat a Perpinyà aquesta fou una de les línies marcades com a prioritàries. És que el govern ha canviat de política? Ja no són prioritàries les polítiques transfrontereres? La Catalunya del Nord ja ha deixat de ser un territori que mereix una atenció especial, ni que sigui en l'àmbit comunicaitu, donades les circumstàncies excepcionals en què s'ha de desenvolupar?
I quan parlem de polítiques transfrontereres no parlem, naturalment, només dels territoris d'un dels dos costats de la ratlla. És també un tema que afecta molt directament l'Empordà i el conjunt de les comarques gironines que, cada cop més, han pres consciència de la importància que poden jugar aquestes polítiques en el desenvolupament econòmic, cultural i polític del seu territori. Cal que les diferents institucions polítiques, socials i culturals d'aquesta banda de l'Albera es pronunciïn i pressionin perquè hi hagi una rectificació per part de la direcció de TV3 i del govern actual. Crec que ha estat una decisió immeditada i que pot ser corregida ràpidament, però, com passa sovint en democràcia, ha de ser la mateixa societat civil la que, amb la seva mobilització, faci obrir els ulls a l'administració pública. O és que haurem d'esperar a pronunciar-nos només quan hi hagi una convocatòria electoral?