Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra condiciona el suport a les ordenances fiscals a millores en temes de residus, transport públic i habitatge

El Grup Municipal d’ERC reclama una revisió a fons de les ordenances per millorar el serveis a la ciutadania, simplificar la gestió administrativa, apropar els preus als costos reals i homogeneïtzar les bonificacions amb criteris socials.

Un cop revisades les ordenances fiscals vigents les regidores i regidors d’Esquerra proposen aprovar una revisió a fons d’aquest paquet normatiu local. Aquesta oferta per treballar conjuntament s’hauria de fer realitat durant el mes d’octubre per a poder aprovar-les durant aquest any i que siguin exigibles el 2020. El Grup Municipal d’ERC només hi donarà suport si es fa un salt qualitatiu en política de reducció i reciclatge de residus, mobilitat i transport públic, així com una taxa als pisos buits en mans de grans tenidors. Més enllà d’aquests temes clau es proposa unes vint iniciatives de reforma per modernitzar la normativa fiscal, simplificar-ne la tramitació administrativa i ajustar-la a la realitat social de Cerdanyola.

Residus

Al febrer de 2019, Esquerra ja publicava la necessitat d’aplicar mesures urgents en la recollida de residus i la tarifació de la taxa corresponent proposant:
 • Modificar la taxa per bonificar la reducció de residus i el reciclatge afavorint les persones i comerços que apliquin bones pràctiques.
 • Dotar els serveis d’inspecció i personal administratiu necessari per fiscalitzar el contracte actual per millorar el servei guanyar eficiència.
 • Incorporar proves pilot i millores adreçades a augmentar la recollida selectiva del 36% actual al 50%, com a mínim, així com reduir la generació de residus un 15%, objectius que cal assolir abans de finalitzar l’any 2020.
 • Treballar conjuntament la licitació del nou contracte per avançar cap a l’objectiu de «residu zero».
Mobilitat i transport públic

Durant el mandat anterior Esquerra va reclamar millores en mobilitat i transport públic si bé aquest camp va patir una paràlisi absoluta. El novembre de 2018 es va aprovar per unanimitat una moció del Grup Municipal d’ERC reclamant una nova línia d’autobús a Cerdanyola que ni tan sols s’ha treballat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que és qui en té competències. No es pot encarar el proper any polític sense:
 • Exigir a l’Àrea Metropolitana de Barcelona millores en transport públic en resposta a l’impost metropolità que es comença a recaptar aquest any.
 • Aprofitar el traspàs del bus urbà a l’AMB per millorar el servei i redefinir les línies.
 • Treballar amb l’AMB, la UAB, el Parc Tecnològic i el Centre Direccional per aconseguir la nova línia d’autobús que uneixi les estacions de tren i els pols de generació de mobilitat de la ciutat.
 • Exigir a l’AMB una ampliació dels serveis Bicibox i dels carrils bici interurbans amb les ciutats i polígons industrials propers.
 • Implementar punts de càrrega per a vehicles elèctrics als pàrquings públics i zones blaves.
 • Bonificar un 75% les tarifes de zona blava per a vehicles amb etiqueta «zero» o «eco».
Habitatge

Exigim una ordenança que reguli la verificació dels pisos buits per fer aflorar el parc d’habitatge realment desocupat i que s’apliqui el recàrrec del 50% de l’IBI als grans tenidors, bancs i fons voltor propietaris de pisos desocupats. D’acord amb la llei 14/2015 cal posar les eines per obligar a cedir els pisos buits en mans de grans tenidors i gravar de forma diferenciada els que són objecte d’especulació immobiliària com va fer amb èxit el govern de Sabadell a l’anterior mandat.

Altres ordenances

El Grup Municipal d’ERC també un paquet iniciatives per millorar la resta d’ordenances fiscals entre les que destaca:
 • Publicar una carta de serveis municipals per tal que els usuaris sàpiguen quins serveis disposen i com tramitar-los.
 • Informar a totes les persones contribuents una previsió de tots els impostos i taxes de venciment periòdic previstos per a l’any següent per oferir-los un sistema de pagament on es pugui decidir fraccionar els pagaments.
 • Cerdanyola té l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) que paguen les empreses amb facturacions superiors a 1 milió d’euros més econòmic de les ciutats del nostre entorn amb un típus màxim del 3’26. Cal equiparar-nos amb Ripollet, que imposa un 3’76, tenint en compte que Sant Cugat o Barberà el tenen al 3’80.
 • Bonificar el 100% dels lloguers dels nínxols afectats per les obres del cementiri fins que aquestes acabin i començar a preparar una nova ordenança moderna.
 • Demanem estudiar la creació d’un passi per al transport urbà per a les persones allotjades a Cerdanyola que paguen la taxa turística per evitar l’ús del seu vehicle privat i afavorir el comerç i la restauració locals.
 • Pel que fa als guals i altres reserves d’aparcament cal definir a l’ordenança exactament quin tipus de senyalització es correspon a cada reserva, explicitar que la posarà l’ajuntament i quina taxa haurà de pagar l’usuari, eximint-lo d’haver de encarregar-se de les tasques de paleta i pintura associades.
 • Cal revisar la zona blava amb criteris de mobilitat per afavorir el comerç local i de sostenibilitat minimitzant l’afectació al veïnat. Cal posar carregadors per a vehicles elèctrics als pàrquings públics i en punts estratègics de zona blava i crear una tarifa bonificada per a vehicles amb etiqueta «zero» o «eco».
 • L’ordenança de publicitat dinàmica sembla obsoleta pel que cal revisar-la amb d’eficiència i sostenibilitat i ha de preveure les noves formes de cartelleria que ocupin via pública com els anuncis reiterats de «Ràdical market» o fires amb objectius comercials.

El el PSC porta més de tres mesos al govern i encara és l'hora que afronti i proposi solucions als veritables problemes de la ciutat. Creiem que la reforma de les ordenances fiscals i uns nous pressupostos són el punt d'inici per a prendre decisions claus en el funcionament de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola estén la ma per treballar conjuntament millores que reverteixin en la qualitat de vida i els serveis a les persones. Demanem coherència amb les voluntats de diàleg i consens expressades per tots els partits durant la campanya electoral, així com pel govern actual en el discurs d’investidura de l’Alcalde. Només així, amb el diàleg i el consens, podran comptar amb el suport dels regidors i regidores d'ERC.


Grup Municipal d’ERC Cerdanyola
Cerdanyola, 9 d’octubre de 2019