Cerdanyola del Vallès

Notícia

El Grup Municipal d’ERC proposa quatre mocions i un prec al ple de dijous, el darrer de l’estiu

Entre les propostes destaca que Cerdanyola és un punt estratègic per acollir un aparcament d’autoservei per autocaravanes o un sistema de recollida de restes d’esporga específic per als barris i èpoques amb més demanda.
ERC tornarà a sol·licitar que es facin proves de detecció de la COVID-19 al personal essencialEl Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola ha presentat quatre mocions per a ser debatudes al ple municipal del proper dijous 23 de juliol. Dues d’aquestes mocions proposen actuacions concretes a desenvolupar per l’Ajuntament de Cerdanyola i dues més demanen el posicionament polític sobre altres aspectes que afecten la ciutat com el perllongament del peatge de l’autopista AP7 o la instal·lació d’energies renovables compatibles amb l’entorn natural i paisatgístic.

Al torn de precs i preguntes, tal com ja va fer a les comissions informatives de polítiques socials i d’alcaldia, Esquerra formularà un prec per instar el govern a fer proves de detecció de la COVID-19 a les persones treballadores de l’Ajuntament. Les proves han de millorar la protecció tant de les persones treballadores com als usuaris dels serveis municipals, i cal fer-es especialment al personal essencial davant un potencial agreujament de la crisi sanitària actual.

La primera de les mocions proposa que s’estudii la viabilitat de que Cerdanyola aculli un aparcament d’autoservei per autocaravanes (no una zona d’acampada). La proximitat amb l’autopista AP7, per on cada any circulen 200.000 vehicles d’aquest tipus, així com la proximitat amb els serveis que poden necessitar i el transport públic amb Barcelona, fan de la nostra ciutat un enclavament estratègic per situar aquest servei. A més del petit benefici directe que pot suposar per a l’empresa municipal que el gestionaria, cal tenir en compte que aquest turisme en trànsit fa una despesa important al comerç i restauració així com als atractius turístics de tipus cultural sense entrar a competir amb les necessitats d’habitatge com les agències de lloguer d’apartaments. Aquestes àrees de servei específiques són molt populars a la resta d’Europa i serien un motiu més per posar la nostra ciutat al mapa a nivell internacional.

Una segona proposta es centra en el problema que suposen les restes d’esporga en certes èpoques i barris a la nostra ciutat. Si bé la normativa actual deixa clar que cal portar-les a la deixalleria, Esquerra proposa estudiar la viabilitat de posar contenidors específics als barris on sigui més necessari i durant caps de setmana concrets (prèviament anunciats) per facilitar la feina a veïns i veïnes i evitar que col·lapsin el sistema de recollida de la fracció orgànica o acabin al contenidor de resta. A la mateixa moció es demana que l’Ajuntament es coordini amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona que té un programa de compostatge domèstic mitjançant el qual es dona compostadors i formació a les persones que ho demanin. Aquesta opció voluntària permet reduir el volum de residus a tractar, també la fracció orgànica que és un 40% del total), i els usuaris obtenen compost de primera qualitat per al jardí o l’hort.

També es sotmetrà a debat una moció on s’insta el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de l’AP7, que passa per Cerdanyola, i l’AP2 més enllà de la seva finalització prevista al setembre de l’any que ve. Les eventuals minves als ingressos provocades per la pandèmia de la COVID-19 haurien de ser assumides per la concessionària Abertis com a risc inherent a un model de negoci que ha pagat 80 vegades el cost de construcció de la infraestructura. En tot cas caldrà valorar la forma de cobrir les despeses de manteniment, molt inferiors als ingressos actuals per peatges, i la gestió de la infraestructura amb criteris de mobilitat i sostenibilitat.

Finalment ERC proposa donar suport a la implementació d’energies renovables sota criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i equilibri territorial. Cerdanyola ha de poder produir una bona part de l’energia que necessita sobre el seu territori, a teulades i terrats, aprofitant les zones industrials i protegint els espais naturals per evitar perjudicar territoris llunyans per part dels oligopolis que només busquen el benefici immediat.

Cal destacar també que, aquest mateix dilluns, els vocals d'ERC a la Junta de veïns i veïnes de l'EMD de Bellaterra presenten també quatre mocions per impulsar l'acció del govern. Els temes sobre els que es vol centrar el debat són la millora del servei de recollida de residus porta a porta, la neteja i clausura d'abocadors il·legals, la petició d'instal·lar un aparcament de bicicletes Bicibox proper a l'estació de FGC, i una moció de suport a l'esport local.Grup Muncipal d’ERC a Cerdanyola
20 de juliol de 2020