Cerdanyola del Vallès

Notícia

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Guanyem Cerdanyola, Junts per Cerdanyola i Partit Popular insten el Govern Municipal a convocar la Taula per la reactivació social i econòmica per proposar noves mesures davant la segona

El 26 de maig es va presentar les conclusions de la Taula per a la reactivació social i econòmica de Cerdanyola del Vallès, en la qual es va arribar a l'acord de consensuar 109 mesures per fer front a la crisi provocada per la Covid 19. Aquest treball va ser gràcies a la participació de representants de diferents col·lectius de l’àmbit social i econòmic de la ciutat, així com de tots els grups polítics municipals. El ple municipal va aprovar en data 25 de juny de 2020 destinar fins a 1.800.000 € per ajuts a famílies, subvencions a empreses i autònoms, i ajuts a per emergències socials.
Cinc mesos més tard el govern municipal només ha concedit, hores d'ara, ajuts per un total de 107.246,15 € i s'han obert només 891 expedients del total de 1.528 instàncies presentades. En aquest temps no s'ha tornat a convocar la Taula per a fer el seguiment de la resta de mesures, ni s'ha implementat cap eina per avaluar el compliment d'aquestes.

L'evolució de la pandèmia, amb l'aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió d'abast comunitari, que comprometen la integritat i la salut de les persones, ha provocat que la Generalitat de Catalunya, el dia 16 d'octubre, hagi adoptat noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic. Aquestes mesures afecten greument els comerços, i especialment l'hosteleria i la restauració amb limitacions o suspensions d'activitats, restriccions en aforaments, establiment de sistemes de control del nombre d'assistents, limitacions per garantir la distància mínima interpersonal, entre d'altres. Les restriccions esmentades agreugen la ja delicada situació de sectors com el de la restauració, bars i centres d'estètica, entre d'altres, essent la més dura la d’obligar a tancar els establiments de bars, restaurants i centres d'estètica durant un període mínim de 15 dies, prohibint servir menjar o begudes en els locals exceptuant si és per emportar i consumir en el domicili de cadascun, així com tota l'activitat dels centres d'estètica.

Els sectors esmentats donen feina a milers de persones i asseguren el benestar de moltíssimes famílies arreu de Catalunya patiran aquestes mesures de forma molt severa amb una davallada en els seus ingressos que afectarà greument la seva economia i la capacitat de poder fer front a les necessitats a mig termini, pel que fa pagaments a proveïdors, lloguer dels espais, pagament d’impostos, etc.

Entenem que qualsevol mesura restrictiva en l’àmbit econòmic ha de venir acompanyada de compensacions que pal·liïn la davallada d’ingressos que amb tota seguretat patiran els propietaris d’aquests sectors durant l’aplicació de la mesura restrictiva de tancament dels seus negocis.

Per aquestes motius els grups sotasignants han presentat una moció conjunta al Ple Municipal instant el govern a tornar a convocar a Taula per a la reactivació social i econòmica de Cerdanyola del Vallès abans de 15 dies des de la seva aprovació. A la primera convocatòria de la Taula caldrà retre comptes i es fer un balanç de l'execució de totes les mesures adoptades fins la data de les 109 propostes que va es van aprovar al maig del 2020.
Els grups esmentats també insten el govern municipal a estudiar la convocatòria de nous ajuts directes per autònoms i petites empreses, i als seus treballadors, afectats per l'actual situació de crisi econòmica derivada de la Covid-19, i demanen que s'accelerin els tràmits per la concessió dels ajuts sol·licitats.

Un cop més, expressen ple suport al col·lectiu de titulars de negocis de restauració, bars, restaurants i centres d'estètica davant les mesures restrictives que impedeixen total o parcialment la seva activitat econòmica.

Grups municipals:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
CIUTADANS
GUANYEM CERDANYOLA
JUNTS PER CERDANYOLA
PARTIT POPULARCerdanyola del Vallès, 23 d’octubre de 2020