Cerdanyola del Vallès

Notícia

El pressupost per al 2021 no respon a les necessitats de Cerdanyola ni crea les eines necessàries pel funcionament de l’Ajuntament

La ciutat no avança en aspectes clau com la millora de l’espai públic, mobilitat, habitatge, residus i la COVID-19 no serveix d’excusa comodí per justificar la mala gestió.
Tenir recursos no permet transformar-los en projectes si no es fan els canvis i les reformes internes necessàries. L’Ajuntament està bloquejat per problemes d’organització interna i de dotació de personal en llocs clau.
El Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola ha votat en contra del pressupost municipal pel 2021 perquè no dona resposta ni a les necessitats de la ciutat, ni a les necessitats de les persones ni a les necessitats del propi ajuntament.

Una ciutat que no avança

Cerdanyola necessita un pla de xoc que dignifiqui la via pública des d’una visió global fins als detalls del dia a dia. Cal retirar soques i substituir-les per arbrat o tapar els escocells, asfaltar trams deteriorats, arreglar les voreres i l’enllumenat. Hi ha vehicles abandonats al carrer des de fa un any perquè el dipòsit municipal està col·lapsat des de fa mesos. Demanem propostes concretes amb projectes i caldendaris per poder-hi destinar les partides pressupostàries necessàries en lloc de quantitats de diners sense concretar-ne el destí.

És urgent una revolució pel que fa a la mobilitat. Fa anys que ERC reclama noves línies d’autobús, replantejar les que ja tenim per donar servei a barris i destins desatesos o amb un servei precari com Canaletes o Montflorit. Actualment s’està prestant un mal servei amb busos que cal modernitzar i mitjançant un contracte que va caducar fa anys. Però no només cal millorar el transport públic, caldrà adaptar la ciutat al nou límit de velocitat de 30km/h, falten carrils bici, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i altres projectes que ha de recollir específicament el pressupost. Per posar un exempe, no tenim un pla de mobilitat, el personal propi de l’Ajuntament no el pot fer i el pressupost no inclou una partida per aquest projecte.

Fa anys també que Esquerra insisteix en la necessitat de canviar el model de recollida de residus per superar el sostre de reciclatge del 36%. L’oportunitat era aquest desembre quan vencia el contracte de neteja i recollida de residus vigent, com el Grup Municipal d’ERC ha anat avisant els darrers anys. Doncs no s’han fet proves pilot per estudiar altres models, no s’ha millorat el sistema actual i s’ha deixat vèncer el contracte vigent sense preparar-ne un de nou. Això obliga a prorrogar el contracte caducat i abocarà Cerdanyola a pagar uns costos i unes sancions inassumibles pel tractament de residus sense reciclar i que estan previstos al pressupost.

No hi ha una partida específica per ajudes per pal·liar els efectes de la COVID, una crisi sanitària, social i econòmica sense precedents. Les ajudes compromeses encara no han arribat a la majoria de sol·licitants. La partida per habitatge social és totalment insuficient per les necessitats actuals, no diguem ja si la crisi actual s’allarga. No hi ha polítiques públiques en matèria de joventut ni pressupost pel Pla local de joventut. La ciutat pateix de fa anys una greu manca d’equipaments culturals, esportius i per a la gent gran mentre en tenim de deteriorats o en desús, com ca n’Altimira.

Reformes internes estructurals

El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola vol advertir públicament també que la situació actual de l’Ajuntament fa molt difícil que es portin a terme fins i tot les propostes del govern recollides als pressupostos. Les grans àrees i serveis estructurals de l’ajuntament estan sense ningú que les dirigeixi i sense recursos per a poder desenvolupar la feina. Serveis econòmics porta vuit mesos sense cap de servei. Promoció econòmica i ocupació porten cap de servei des de fa mig any. L’àrea de Territori està sense cap i col·lapsat per falta de recursos. També falta el cap d’Organització des de fa un any i mig. Cerdanyola Promocions, l’empresa municipal, porta vuit mesos sense gerent.

Però no només és un problema de provisió de personal sinó de previsió de futur. En molts casos les vacants eren previsibles ja que es deuen a jubilacions com són previsibles que finalitzin les comissions de serveis d’altres caps de servei en breu. Només hi ha un tècnic destinat a mobilitat. El servei de contractació i compres està col·lapsat. El servei d’intervenció no té recursos per a desenvolupar la seva feina fins al punt de que fa cinc anys que no s’auditen les empreses que presten serveis municipals com les escoles bressol, de neteja, de recollida de residus, d’atenció domiciliària quan per llei s’han d’auditar un cop l’any. Tenim treballadores assumint tasques que no els correspon i sense reconèixer categoria ni sou. Falten gairebé 30 agents a la policia local. Els plans d’emergències estan caducats.

Esquerra ha proposat fer una auditoria dels llocs de treball, però no hi ha una partida per fer-ho en aquest pressupost. Al contrari, amb aquest pressupost, els retallen drets com el fons d’acció social o el pla de pensions.El Grup Municipal d’ERC va oferir al PSC, a principi del mandat, tot el suport per abordar les reformes estructurals que l’Ajuntament necessita. S’ha fet propostes en temes de fons com les Ordenances Fiscals, la Relació de Llocs de Treball o el mateix Pressupost pel 2021 per modernitzar les eines que permetin fer i executar els projectes que Cerdanyola necessita. La resposta no està a l’alçada, ni de lluny, del que la gent de la nostra ciutat mereix.

ERC hem votat en contra d’aquest pressupost, perquè donar-hi suport és aprovar una mala gestió. Aquest pressupost no tan sols no dona resposta a les necessitats que té Cerdanyola i les persones que hi vivim sinó que en perpetua els problemes. Manca lideratge, iniciativa i capacitat de gestió.Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
17 de desembre de 2020