Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC Cerdanyola aplica mesures per garantir el dret a vot amb seguretat

Dimecres a les 19:00h es farà una sessió informativa en línia per explicar les mesures que s’aplicaran durant la jornada electoral i resoldre dubtes.
Esquerra pagarà un test d’antígens a les persones apoderades a més de facilitar elements de protecció individual i una formació específica.La jornada electoral del 14 de febrer s’hauria d’haver ajornat, però donades les circumstàncies actuals cal que totes les parts implicades treballem per garantir tant el dret a vot com la seguretat de votants, membres de meses electorals i resta de persones relacionades amb el procés. La Secció Local d’ERC de Cerdanyola està prenent les mesures disponibles amb l’objectiu de minimitzar els riscos posant les eines necessàries i fent arribar la informació de manera clara i concisa.

Pel que fa a les persones que aniran a votar:
  • Esquerra farà una sessió informativa dimecres 10 de febrer a les 19:00h en línia on explicarem les novetats a l’hora d’anar a votar diumenge així com les mesures de seguretat recomanades: https://us02web.zoom.us/j/83000945783
  • Portar el vot preparat de casa. Si no s’ha rebut per correu es pot recollir amb seguretat aquest dimecres 10 o divendres 12 de 17:00h a 20:00h en una taula a l’exterior del local d’ERC (c/St. Ramon 177 de Cerdanyola).

Pel que fa a les persones apoderades que vetllaran pel correcte desenvolupament de la jornada electoral:
  • Minimitzarem el nombre d’apoderats/des de manera que aportem el mínim de gent possible als col·legis electorals.
  • Les persones apoderades d’ERC s'hauran pogut fer un test d’antígens abans de la jornada electoral per assegurar en la mesura del possible que no aportem persones asimptomàtiques.
  • Les persones apoderades disposaran de material de protecció personal per evitar contagis durant la jornada.
  • Es vetllarà pel correcte desenvolupament de la jornada, mesures sanitàries incloses, mantenint la distància en tot moment amb les persones del col·legi electoral i el material de votació, preferentment en espais ben ventilats.
  • Es farà una formació específica per a persones apoderades, tant pel que fa a les novetats introduïdes amb motiu de la COVID-19 en el procés electoral com en relació al material de protecció.
L’Executiva Local d’ERC a Cerdanyola vol agrair la tasca de totes les persones que de manera voluntària estan treballant per fer possible el dret de vot, essencial per al funcionament democràtic de la nostra societat i institucions, molt especialment en les adverses circumstàncies actuals.


Secció Local d’ERC a Cerdanyola
10 de febrer de 2021