Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra denuncia la lentitud i inoperància del Govern en respondre a la petició del Síndic de Greuges en relació als talls d'electricitat

Com a reacció als diferents talls de subministrament elèctric que, sense avís previ per part d'ENDESA, venen afectant diversos barris de la ciutat i que van ser especialment intensos durant la setmana del 14 al 21 de desembre de 2020, el grup municipal d’ERC Cerdanyola va presentar, davant el Síndic de Greuges de Catalunya, una queixa i reclamació al deficient servei de l’empresa subministradora i la minva en la qualitat de l’energia prestada.

Complementàriament en aquells dies, des de la secció local es va facilitar una proforma de reclamació a les persones afectades, facilitant el tràmit de reclamació individual i la informació necessària per realitzar-lo davant:
  • ENDESA
  • Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, Ajuntament de Cerdanyola
  • Servei de qualitat del subministrament elèctric, Generalitat de Catalunya
  • Síndic de Greuges
El grup municipal ha utilitzat les sessions dels òrgans col·legiats municipals, comissions informatives i ple, així com els canals d’interpel·lació al govern, a travès d’instància o de reunions de seguiment i control, per demanar quines eren les actuacions adoptades per l’ajuntament en la cerca d’una solució immediata. D’aleshores ençà, dos mesos després, la resposta ha estat que s’està redactant un informe jurídic que ens faran arribar quan estigui enllestit.

Entretant, el síndic de greuges ens ha comunicat que ha contactat amb la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, el Departament d'Empresa i Coneixement i de forma reiterada amb l’Ajuntament de Cerdanyola, sol·licitant informe i documentació, fent-nos saber què “no l’han rebut i s’ha superat el termini de temps legal per respondre” i comunicant-nos que “tot recordant-li el deure de facilitar-la”.

El Grup Municipal d’ERC vol denunciar aquesta situació ja que, considera prioritària l’actuació del govern en aquest àmbit en tant que suposa la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries al subministrament d'energia elèctrica en condicions de qualitat i seguretat, i vol deixa palès que, si l’ajuntament no actua amb diligència, Cerdanyola restarà a la cua de les ciutats afectades per una deficient prestació en el servei de subministrament elèctric.Secció Local d’ERC a Cerdanyola
19 de febrer de 2021