Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC considera imprescindible la convocatòria urgent de nous ajuts COVID-19 per a famílies, empreses i autònoms

Helena Solà, Esquerra cerdanyola, Daniel Mallén, Cerdanyola, ajuntament, ple, mocions
El govern municipal finalitza el procés de concessió dels ajuts atorgant només 608.000€ dels 1.600.000€ promesos.

Per resolució d’alcaldia de data 10 de febrer, el govern municipal va atorgar els últims ajuts pels afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària de la Covid19. Aquests ajuts estaven destinats tant a les famílies i particulars, com a les empreses i autònoms. La quantia total destinada a atendre aquestes subvencions era de 1.600.000 € i, d’acord amb la resolució citada, un cop finalitzat el procés de concessió només s’han atorgat 608.584,95 € i ha quedat un restant no repartit de 991.415,05 €. És a dir, s’ha deixat de repartir un 50% més d’allò adjudicat, amb la qual cosa no s’ha aconseguit els objectius previstos d’intentar impulsar l’activitat econòmica i atorgar liquiditat a empreses i famílies.

El passat mes de juny, quan el ple municipal va aprovar els ajuts, des d’ERC ja es va denunciar que es consideraven del tot insuficients aquests, tant l'ajut únic de 100€ per a les persones que han perdut la feina o estan afectades per un ERTO o han hagut de demanar excedència o reducció de jornada per tenir cura dels fills/filles menors de 12 anys durant aquests mesos d'estat d'alarma, com la partida prevista per la línia d’ajuts a autònoms i empreses, on caldria haver estat més generosos i destinar-ne també més recursos econòmics. Els fets, dissortadament, creuen els republicans, els hi ha acabat donant la raó, perquè no s’ha repartit ni un 40% del total previst atesa la burocràcia que s’exigia per cobrar uns ajuts de poca quantitat.

Cal recordar que en el ple d’octubre de 2020 es va aprovar una moció, amb la única abstenció del PSC, en la qual s’instava al govern municipal per a què estudiés la convocatòria de nous ajuts directes als autònoms i petites empreses, i als seus treballadors. Quatre mesos després, des d’ERC es considera que és del tot irresponsable l’actuació del govern municipal per no haver convocat nous ajuts quan continuen en vigor les mesures restrictives que impedeixen total o parcialment l’activitat econòmica a certs sectors de la nostre població.

En paraules de la seva portaveu, Helena Solà: “quan es va acabar el termini per a presentar les sol·licituds d’ajuts, el govern del PSC sabia que, tot i admetre totes les sol·licituds, hi hauria un sobrant molt important, com al final ha resultat. Ja al setembre de 2020 tenien aquesta informació i una gestió diligent els hauria obligat a convocar uns nous ajuts, com l’oposició els hi va reclamar el passat mes d’octubre. La crisi econòmica continua per les famílies, autònoms i empreses, i s’agreuja per la paràlisi de govern municipal”.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
24 de febrer de 2021