Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra reclama que el govern faci una sessió oberta amb els grups de l’oposició sobre el futur de la recollida selectiva

Contenidors reciclatge
Foto: www.sostenible.cat
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès haurà d’escollir l’estratègia a implementar referent a la recollida selectiva a partir d’un estudi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)


L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha encarregat diversos estudis per conèixer com millorar la recollida selectiva als municipis metropolitans per assolir els objectius que determina la Unió Europea, en el sí del Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25). L'estudi ha de presentar el millor sistema per incrementar la recollida selectiva als objectius indicats pel PREMET 25: un 55% al 2025.

ERC lamenta la situació actual del sistema de recollida de residus a la ciutat, molt lluny dels objectius fixats, pel que fa a la recollida selectiva, així com per la pròrroga del contracte actual del servei que condiciona a mantenir-lo durant dos anys més.

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC reconeix la voluntat del govern de la ciutat de compartir amb els grups de l’oposició els estudis previs que es realitzen i proposa la realització d’una sessió oberta amb tots per analitzar les propostes que indiquen els informes de l’AMB i per tal que el model que s’apliqui sigui de consens a la ciutat.

En reiterades ocasions, a travès de mocions presentades i aprovades, en diferents sessions plenàries, al desembre del 2018: https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/certificat_93.pdf, al desembre del 2019 https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/certificat_ple_desembre_punt_9.pdf, per activa i per passiva, s’ha fet esment a la necessitat de realitzar estudis, d’implantar canvis per tal d’assolir de cara a assolir els objectius de recollida selectiva de residus fixats per l’any 2020, avaluant com a mínim la viabilitat tècnica i econòmica d’implantar el sistema de recollida “porta a porta” (ja sigui a tot el municipi, ara sigui per barris), o el sistema de pagament per generació o qualsevol altre sistema.

L’aprovació d’aquestes mocions per part del ple municipal ha recordat el consens ampli sobre la necessitat de canviar el model en la gestió de residus, que no fer-ho té un impacte negatiu sobre el medi ambient, però a més si no assolim el percentatge que fixa la UE comportarà multes en el futur i un encariment del servei del tractament de residus pel cànon de diposició i sanejament que haurem de pagar tots els cerdanyolencs i les cerdanyolenques.

A finals de setembre, l’AMB va licitar el contracte “Assistència tècnica per l’elaboració dels plans de millora i optimització de les recollides selectives per a diversos municipis metropolitans” que inclou 6 lots dividits per zones. L’empresa contractada per cada lot ha de presentar les opcions per millorar la recollida selectiva a Cerdanyola, i l'Ajuntament en triarà una. El lot 3 inclou l’estudi de Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Santa Coloma de Gramenet per un import de 173.412,36€ i ha estat adjudicat a l’empresa LAVOLA 1981 S.A.U.

En el cas de Cerdanyola, la recollida selectiva és d’un 35,90%, lluny dels objectius fixats per la UE pel 2025.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
01 de març de 2021