Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra organitza regidories de barri i comença una sèrie de visites presencials

El Grup Municipal d’ERC sistematitzarà la recollida de propostes i queixes veïnals en un sol document abans de l’estiu.


Les regidores i regidors d’Esquerra Republicana s’han assignat la revisió dels barris de Cerdanyola del Vallès amb l’objectiu de fer una visita presencial a tots ells abans de l’estiu. Els recorreguts es faran conjuntament amb associacions de veïns i veïnes així com entitats representatives de cada zona d’acord amb les demandes d’aquestes. L’objectiu és recollir de manera sistemàtica les queixes veïnals, les necessitats no cobertes pels serveis existents així com propostes de millora. El treball de camp ha de permetre presentar un document de resum amb el diagnòstic de la situació dels barris a la ciutat de forma objectiva, coherent i en estret contacte amb la realitat que s’hi viu.

Sense ser una llista exhaustiva, la distribució proposada és la següent:
A Bellaterra i el Turó de Sant Pau aquesta tasca s’està fent de manera habitual per part de les vocalies a l’EMD, Quim Oltra i Laura Batalla, on es fa un treball específic donada la singularitat administrativa del barri.

Durant la propera primavera es contactarà amb les associacions i entitats dels barris per tal de concertar les visites sobre el terreny. Si algú està interessat en participar a alguna de les visites o vol fer arribar algun tema específic, es pot adreçar als correus electrònics de les regidores i regidors. En cas que consideri que el seu barri no encaixa en cap dels esmentats, o vol fer arribar alguna altra proposta se l’atendrà al correu [email protected]. Els recorreguts es faran aprofitant el bon temps, a l’aire lliure, en grups reduïts i mantenint totes les mesures de protecció necessàries per la COVID-19.

La primera visita ja s’ha fet al barri de Campoamor el mes de març, on els problemes són especialment greus pel que fa a serveis bàsics com la mateixa urbanització del carrer i el control urbanístic, agreujat amb abocaments de residus descontrolats i activitats econòmiques de dubtosa regularitat. La segona visita està prevista pel dimarts 6 d’abril a les 18:00h amb sortida del local de l’Associació de Veïns de Can Xarau al passeig de Santa Eugènia número 5.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
31 de març de 2021