Cerdanyola del Vallès

Notícia

El Grup Municipal d’ERC presenta mesures sobre cinc eixos a la Taula de l’Amiant de Cerdanyola del Vallès

Uralita, asbestosi, amiant
Foto: Cerdanyola al Dia
El passat 11 de març se celebrava la constitució de la Taula de l’Amiant de Cerdanyola del Vallès. En aquesta primera sessió de constitució es va sol·licitar als assistents que fessin arribar les seves aportacions pel que fa al treball que s’ha de realitzar des de l’ajuntament de Cerdanyola en matèria d’amiant.

El Grup Municipal d’ERC va fer arribar al govern municipal un document amb cinc eixos de treball i proposta de calendari que giren al voltant de la diagnosi, pressupost, campanya, salut i cooperació:

1. Diagnosi.
Realitzar un inventari de tots els equipaments, espais i edificacions públiques municipals amb presencia d’amiant o fibrociment. A realitzar en el present mandat.

2. Pressupost.
Acordar un programa calendaritzat i dotat econòmicament per a la progressiva retirada de l’amiant o fibrociment present a la ciutat, fins a la seva desaparició completa.

3. Campanya.
Potenciar i millorar la difusió dels programes d’ajuts a les comunitats privades de propietaris d’habitatges, perquè puguin subvencionar part del cost que suposi la retirada de l’amiant.

4. Salut.
Col·laborar en l’impuls de la investigació i la recerca mèdica vinculada a les malalties relacionades amb el contacte i la manipulació del fibrociment i l’amiant com ara l’asbestosi o el càncer de pleura o pulmó i el mesotelioma.

5. Cooperació.
Treballar per millorar el paper actiu de les víctimes en els processos de reconeixement, garantint accés a la informació, escolta activa de les seves reivindicacions, suport jurídic, financer i personal, així com promoure l’organització a Cerdanyola de col·lectius i associacions de víctimes de l’amiant
.
Esquerra celebra que s’hagi posat en marxa aquesta Taula i confia que serà una eina efectiva per tal de desenvolupar tant totes aquelles mesures que al llarg dels anys s’han aprovat al Ple Municipal, com les mesures proposades i acordades en el si de la Taula per tal d’acabar amb la presència d’amiant a la ciutat com per fer justícia a les víctimes de l’amiant i a les seves famílies.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
6 d’abril de 2021