Cerdanyola del Vallès

Notícia

Bosc Tancat: la crònica d’un desastre anunciat

Twitter @bosctancat
Twitter @bosctancat

Fa molts anys que ERC ha posat de relleu que calia reformular el contracte del Bosc Tancat i aconseguir un nou concessionari amb solvència econòmica, atès que l’actual empresa és en procés concursal des del 2013, afectant greument la prestació del servei de la zona esportiva i piscines. A aquest efecte, el maig del 2013 el ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, una moció presentada pel Grup Municipal d’ERC per tal de millorar el control de les concessions de serveis públics municipals a empreses privades i evitar crisis com la del Bosc Tancat, i així posar fi a la deixadesa de l’Ajuntament en el seguiment dels contractes signats. Dissortadament aquella moció, com tantes altres, no es va complir i de les auditories anuals que s’havien de fer només es va realitzar una el setembre del 2015 amb uns resultats que ja anunciaven un tràgic final.

Durant aquests anys l’actual concessionari no ha realitzat totes les obres reclamades per l’ajuntament, no ha presentat el pla de viabilitat que li era exigible, se li ha hagut d’incautar la garantia definitiva del contracte. En canvi ha interposat tot de recursos judicials contra l’ajuntament, l’últim en reclamació de més de 800.000 € d’indemnització, però sempre a principis d’estiu estava en la corda fluixa l’obertura de les piscines.

Esquerra, sense ser informats pel govern del PSC, ha sabut que el passat dia 15 de març de 2021 es va obrir la fase judicial de liquidació de l’empresa concessionària per haver incomplert el conveni del concurs, per la qual cosa perilla de nou que aquest estiu s’obrin les piscines. La situació actual posa en risc un important servei per al lleure estiuenc, especialment per a la gent jove que veuen encara més limitada l’oferta d’oci, així com per a casals d’estiu, caus i esplais que també fan ús de les instal·lacions. Davant d’aquesta situació ERC ha demanat al govern municipal:

1.- Que de forma immediata convoqui els grups municipals i se’ls ofereixi, amb la transparència deguda, que fins ara no ha existit, tota la informació concreta de la situació actual de la concessió.
2.- Que asseguri l’obertura de les piscines aquest estiu, i es doni continuïtat a la zona esportiva.
3.- Que s’estudiï totes les possibilitats d’un nou contracte, tot renovant la concessió i l’establiment de serveis, per a fer del Bosc Tancat la zona esportiva i de lleure de qualitat que mereix Cerdanyola.

En aquests moments quan la pandèmia de la COVID encara és una realitat, aquests espais oberts, de lleure juvenil i familiar, esdevenen uns serveis indispensables que el govern ha de garantir completament de totes totes.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
2 de juny de 2021