Cerdanyola del Vallès

Notícia

La zona taronja en qüestió

La improvisació i la manca d’informació del govern municipal en relació al nou sistema de regulació d’aparcament de vehicles fa augmentar la incertesa sobre el model.

El Grup Municipal d’ERC ja va mostrar el seu escepticisme quan, en el ple de maig d’enguany, es va aprovar suspendre la prestació del servei d’estacionament amb control horari de la zona blava atès que el govern municipal no havia presentat cap estudi que avalés tècnicament el model de zona taronja que es volia implementar.

Ara, 3 mesos després d’aquella suspensió, amb les places d’aparcament pintades de taronja i a l’espera de l’entrada en funcionament l’1 de setembre de la nova aplicació mòbil per l’aparcament limitat, els dubtes segueixen vigents, no s’han presentat els estudis definitius i la població pateix d’una absoluta manca d’informació i transparència de com funcionarà el nou sistema, denuncien els republicans.

A parer d’ERC el nou projecte de zona taronja és un exemple més de la inoperància, la manca d’estudis i de preparació, i de l’absència d’un projecte de ciutat veritable pensada per a les persones i el comerç. És per això que reclamen:

1.- Aprovar definitivament un Pla Local de Mobilitat que doni resposta a les necessitats de les persones i dels comerciants i la restauració, abans d’encetar propostes sense cap aval tècnic.
2.- Assegurar amb l’AMB el traspàs definitiu de les línies d’autobusos locals, amb millores de recorregut i de freqüència.
3.- Aprofitar el Pla per la Qualitat de l’Aire aprovat per implementar una Zona de Baixes Emissions a Cerdanyola.
4.- Regular i controlar els espais de càrrega i descàrrega i disposar d’una sola aplicació comuna amb la resta de ciutats metropolitanes
5.- Posar sobre la taula, amb total transparència, el projecte de la zona taronja i ser acordat amb el màxim consens polític i ciutadà.
6.- Assegurar el futur econòmic i financer de l’empresa municipal Cerdanyola Promocions, i regular de forma coordinada l’aparcament en superfície i en els aparcaments soterrats.
7.- Tenir present la bretxa digital, econòmica i d’edat, i oferir solucions viables a les persones que no disposin de terminals mòbils o no sàpiguen fer-lo servir.

En resum, Esquerra considera que el govern del PSC actua de forma obscura, sense una proposta específica per la nostra ciutat i desconfia que el nou sistema de zona taronja, tal i com està concebut, garanteixi la necessària rotació d’aparcaments perjudicant el comerç i la mobilitat dels mateixos veïns i veïnes.

Per tot això el Grup Municipal d’ERC denuncia l’actuació unilateral del govern i la manca d’informació i de comunicació. Més enllà de la falsa sensació de gratuïtat en l’aparcament de rotació al centre de la ciutat, el cert és que les despeses del nou sistema les assumirem totes i tots, amb independència de si utilitzem la zona taronja o no.

Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
31 d’agost de 2021