Cerdanyola del Vallès

Notícia

El conseller d’educació, Josep G. Cambray, desmenteix les declaracions d’Illa a Cerdanyola


Cap alumne de formació professional inscrit dins el termini s’ha quedat sense plaça.
Helena Solà va tractar amb el conseller sobre problemàtiques específiques de Cerdanyola com la segregació escolar o la baixa natalitat.

El Conseller d’Educació, Josep G. Cambray va desmentir categòricament i amb dades a la ma, les declaracions apocalíptiques que va fer el cap de l’oposició Salvador Illa, amb motiu de l’inici del curs escolar a Cerdanyola. L’ex-ministre parlava de 20.000 persones que no s’havien pogut matricular als estudis de formació professional quan aquesta xifra es limita a 618 alumnes, que encara són a temps a escollir una de les 1.902 places vacants.
En tot cas, totes les persones que van sol·licitar una plaça d’un cicle formatiu de grau mitjà dins el termini, han pogut obtenir una plaça d’aquesta etapa educativa. Cap d’ells es quedarà sense. Amb el procés de matrícula extraordinari encara obert, més de 34.300 persones s’han matriculat en cicles d’FP de grau mitjà.
La demanda extraordinària d’aquest curt ha suposat un increment de preinscripció en l’FP de grau mitjà del 23% respecte l’any anterior. Si bé el primer procés de preinscripció va acabar amb 12.611 aspirants que no havien pogut entrar a estudiar la seva opció desitjada, el Departament va crear, de forma extraordinària, una convocatòria extraordinària amb 6.152 places noves provinents de la creació de nous grups, de l’ampliació de les capacitats i de les vacants existents.
A més de les 1.902 vacants en diversos centres a les quals podran optar, el conseller d’Educació ha anunciat la concertació amb caràcter extraordinari de 5 grups més del cicle formatiu de Cures d’Auxiliar d’Infermeries en centres concertats on hi podran accedir amb les mateixes condicions que als centres públics. Finalment, hi ha l’opció ja anunciada fa unes setmanes de facilitar l’accés a aquests ensenyaments més demanats a través de l’Institut Obert de Catalunya de forma telemàtica, si no opten per l’accés a places presencials d’altres ensenyaments.

Xifres semblants als estudis de grau superior
Pel que fa al grau superior, de les 13.794 persones que havien participat al procés ordinari de preinscripció i s’havien quedat sense plaça, 705 no tenen plaça en allò que havien demanat. Aquestes persones també se’ls contactarà des del Departament d’Educació i rebran una atenció personalitzada per intentar reubicar-les en les 2.029 vacants existents a dia d’avui.

De cara al proper curs 2022-2023, el conseller d’Educació ha anunciat que s’introduiran nous canvis en el procés de preinscripció i matrícula de l’FP:
  • Es posaran nous criteris d’accés per garantir que tot l’alumnat de 4rt d’ESO tingui una plaça dins una de les 24 famílies professionals de grau mitjà que l’aspirant hagi escollit.
  • S’introduiran canvis al procés de preinscripció i matriculació d’aquests ensenyaments i s’avançarà el procés al mes de març.
  • Es farà una oferta pactada amb l’Agència de l’FP, el Departament d’Empresa i Treball i els agents socials per tal que aquesta sigui el màxim d’adaptada al mercat laboral i a les necessitats del territori.
  • Es millorarà l’orientació des del primer curs de l’ESO per tal d’incrementar el coneixement de totes les sortides educatives entre l’alumnat.


Trobada del conseller amb Helena Solà
Aquest desmentiment ja li havia avançat personalment a la portaveu del Grup Municipal d’ERC, Helena Solà. En aquesta reunió Solà va poder parlar amb el conseller Cambray d’altres aspectes que certament preocupants relacionats amb l’educació a Cerdanyola com ara la segregació escolar o la baixada de la natalitat que repercuteix directament a les escoles de la ciutat. Ambdues parts van emplaçar-se a seguir treballant per intercanviar informació i propostes amb l’objectiu de millorar l’educació a Cerdanyola.


Secció local d’ERC a Cerdanyola
4 d’octubre de 2021