Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC exigeix al govern municipal polítiques coherents amb el desenvolupament del Centre Direccional

Esquerra vota en contra del projecte d’urbanització aprovat al Consell del Consorci del Centre Direccional, que preveu urbanitzar en els propers 5 anys la zona residencial del sector .


La passada setmana, amb el vot en contra d’ERC de Cerdanyola del Vallès, es van aprovar en el Consell del Consorci urbanístic del Centre Direccional el projecte d’urbanització (obres de vials, restauració ambiental i zones verdes, xarxes de serveis, etc) i el projecte de parcel·lació (adjudicació de finques entre els diversos propietaris). Aquests projectes són la continuació del planejament aprovat el passat mes de desembre de 2020.

Està previst començar les obres durant l’any 2022. La zona comercial, d’activitats i residencial que es farà al voltant de la ciutat, el sincrotró i el castell de Sant Marçal, es farà els propers 5 anys, per la qual cosa en poc temps es produirà una gran modificació paisatgística i gran moviment de terres en el sector. Esquerra considera insostenible aquest model de creixement i reitera la seva oposició.

Amb tot, ERC vol destacar la incoherència del govern municipal socialista d'estar a favor de l’execució de tots aquests projectes, però no avançar en les polítiques públiques que necessitarà la ciutat i el nou barri que es vol construir. Per exemple, es pot comprovar la deixadesa de l’actuació municipal al Centre Direccional en l’estat de la jardineria, del mobiliari urbà, de la neteja viària, de la seguretat i de l’estat dels vials, en especial dels laterals de la carretera de Sant Cugat on els trams de terra per on caminem els vianants són plens de solcs.

El projecte de reparcel·lació adjudica a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès i a l’empresa municipal, Cerdanyola Promocions, a més de les finques previstes per equipaments municipals i zones verdes, diverses parcel·les on es podrien construir fins a 1.078 habitatges (915 de protecció oficial i 163 de renda lliure), del total de 5.377 nous habitatges projectats al Centre Direccional.

Per això ERC assenyala els compromisos bàsics que ha d’assumir l’ajuntament:
1.- Planificació concreta i calendaritzada, en temps i en inversió econòmica, de la construcció dels nous equipaments públics previstos en el sector.
2.- Ajustos i compromisos dels recursos humans, tècnics i materials necessaris en l’organització municipal per a fer front a la gestió pública del nou barri.
3.- Adequació del Pla d’Habitatge Municipal per a fer polítiques concretes d’habitatge tenint present les parcel·les adjudicades i la potencialitat de nou habitatge públic propietat de l’ajuntament.

Esquerra critica que les decisions del govern del PSC i la seva manca de planificació i gestió, tant a mig com a llarg termini, comprometen la ciutat i l’ajuntament: no es pren cap decisió lògica i coherent entre el creixement urbanístic que pretenen i els serveis públics que són necessaris. Calen més i noves polítiques públiques i la dotació humana i material suficients si es vol construir al Centre Direccional, més encara quan aquest projecte no compta amb el suficient consens popular, ni polític. No es pot assumir el desenvolupament previst amb una plantilla desatesa i desmotivada, els serveis municipals sense recursos i l’empresa municipal en precari.


Secció local d’ERC a Cerdanyola
Dimecres 6 d’octubre de 2021