Cerdanyola del Vallès

Notícia

Posem Cerdanyola en Marxa

Cerdanyola afronta reptes enormes des de la renovació de l’espai públic, la mobilitat sostenible, millorar els serveis a les persones, garantir el dret a l’habitatge per no seguir perdent generacions de gent jove, imprimir una visió transversal feminista i diversa a tota l’administració, l’estalvi d’energia i d’aigua i la transició pública i privada urgent a les energies renovables, revitalitzar el comerç amb una perspectiva de futur, oferir models d’oci i cultura atractius i integradors, un nou model de recollida de residus...

Esquerra Republicana és l’únic partit que té un projecte de futur sòlid i ambiciós per Cerdanyola i és la única alternativa possible a l’hegemonia històrica que té la ciutat encallada entre el populisme i el conformisme.

La nostra secció local fa temps que acull tota mena de persones que volen fer realitat les seves iniciatives per una ciutat més moderna, acollidora i sostenible on puguem conviure ara les generacions futures. No parlem només de militància, que també, sinó de tot un ventall de possibilitats que comencen simplement per tenir informació de primera mà.


SEGUIR LA FEINA D'ESQUERRA

Tant la Secció Local d’ERC com el Grup Municipal de 5 regidores i regidors i les dues vocalies de l’EMD de Bellaterra apareixen sovint als mitjans de comunicació locals amb motiu de diferents activitats. Moltes són propostes concretes per la ciutat o actes oberts a la participació. Cap altre partit de Cerdanyola té a data d’avui una agenda com la d’Esquerra independentment dels períodes electorals.

Si no voleu dependre de la premsa podeu seguir les nostres xarxes a:

- Twitter
- Facebook
- Instagram
- Youtube

A l’entorn d’ERC Cerdanyola també trobareu els perfils a les diferents xarxes de la portaveu del Grup Municipal, Helena Solà, el candidat a l’alcaldia pel 2023, Albert Turon i Vilaseca, les regidores i regidors Montse Nieto, Íñigo Garcia d’Enterria, i Carme Pina. També trobareu a Twitter ERC Bellaterra amb les vocalies del Quim Oltra i Laura Batalla.


REBRE INFORMACIÓ DE PRIMERA MÀ

La via més ràpida per estar informat de les activitats Esquerra és donar-se d’alta als canals de Whatsap o de Telegram per rebre les novetats directament al mòbil. No són xats de debat i el volum de missatges és molt mesurat.
- Canal de Whatsapp: enviant un missatge amb la paraula ALTA
- Canal de Telegram


També a la pàgina web d’ERC Cerdanyola es pot trobar les notícies d’ERC Cerdanyola, els articles d’opinió publicats per l’entorn polític del partit, els resultats de les diferents eleccions a Cerdanyola, el darrer programa electoral (també per Bellaterra), les mocions presentades pel Grup Municipal, etc. Per a més informació del partit es pot consultar la web nacional on a més de les propostes polítiques es pot consultar tota la política de transparència incloent la informació econòmica del partit, els estatuts, codi ètic i de conducta, pla d’igualtat, etc.


SER PART ACTIVA DEL CANVI

La transformació que Cerdanyola necessita necessita suports però també la implicació de moltes persones, cadascuna en la mesura de les seves possibilitats. La suma de totes les mans fa la pinya sobre la que hem de aixecar aquest castell.

Esquerra organitzem i participem tota mena d’actes, des de la commemoració de dates assenyalades com la Diada Nacional, passant per debats o conferències sobre temes concretes, fins a activitats socials o lúdiques com el voluntariat amb el Parc Natural de Collserola per recuperar les fonts. Totes les persones hi son benvingudes. Trobareu les convocatòries per qualsevol dels canals anteriors.

Els dimecres anteriors al Ple Municipal convoquem les Trobades Obertes amb la participació de regidores i regidors, a més de l’executiva local. Normalment s’expliquen i debaten els punts que es tractaran al Ple així com els temes d’actualitat de la ciutat. Qualsevol persona pot venir a preguntar dubtes, fer propostes o expressar inquietuds. Si no tenim la resposta es busca qui la pot oferir tant a nivell local com si es tracta de política nacional. No cal inscripció i, per regla general, es fan el darrer dimecres de cada mes a les 19:00h al local d’ERC (carrer Sant Ramon 177 de Cerdanyola).

Fins aquí no hi ha cap vinculació amb el partit polític, però arribats a aquest punt proposem que s’ompli el formulari de persones amigues per dos motius. En primer lloc dóna dret a assistir a les assemblees locals i altres organismes interns del partit i en alguns casos previstos al reglament també amb dret a vot. En segon lloc es rep informació dERC de primera ma de l’activitat interna i externa del partit complint amb la llei de protecció de dades. Es pot descarregar el formulari aquí per omplir-lo a ma i lliurar-lo a la nostra seu, o omplir-lo i signar-lo en format digital i enviar-lo per correu a [email protected]


FER UN PAS ENDAVANT: LA MILITÀNCIA

Cadascun dels militants d’Esquerra Republicana de Catalunya tenen els seus motius particulars per haver fet aquest pas. Però en tots els casos coincideixen una voluntat decidida de transformació del país i de la seva ciutat, independentment de quin sigui l’ordre dels factors. La voluntat de fer real un canvi social, democràtic, verd i feminista es suma a la satisfacció de ser part d’un col·lectiu de persones amb més de 90 anys d’història, sense casos de corrupció i absolutament independent econòmicament.

A part dels drets i deures recollits als estatuts, ser militant és un pas endavant que, independentment de que s’assumeixin o no responsabilitats, fa possible que els projectes i els anhels col·lectius avancin fins a esdevenir realitats. A nivell local és molt evident que, més enllà de les propostes anteriors, seria impossible fer efectiu el lema de l’escut de Cerdanyola de «Facta non verba» sense una base social que transformi les propostes en projectes, i posteriorment en accions de govern.

Però quin és el cost econòmic? La quota de militància estàndard actual és de 11,40€ mensuals que suposen 136,80€ anuals. Ara bé, es pot desgravar en un 80% de la declaració de la renda de forma que acaba sortint per només 27,36€ anuals.*

En cas que aquesta despesa sigui un problema es poden acollir a una quota reduïda del 50% les persones estudiants, aturades i altres col·lectius vulnerables. També les dones poden sol·licitar la reducció els primers 2 anys de militància. En aquests casos la quota suposa 68,40€ anuals que, un cop aplicada la desgravació del 80% acaba sortint per només 13,68€ anuals.*

* Aquest càlcul està fet per a quotes i donacions fins a màxim 150€ anuals i la desgravació només és efectiva quan es fa la declaració de l’IRPF. Trobareu tota la informació i condicions a:
https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/07/04/8/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039

Aquests diners estan bàsicament destinats al finançament de les activitats a Cerdanyola i una petita part per finançar els serveis que dona el partit des de la seu nacional. Les finances d’Esquerra es basen en les quotes de militància i les aportacions voluntàries dels càrrecs electes, a més de les subvencions públiques corresponents, com es pot consultar a l’apartat dels comptes anuals del portal de transparència d’ERC.

Pots descarregar-te el formulari per fer un pas endavant a ERC aquí o també el trobaràs al final d'aquesta pàgina. Si tens qualsevol dubte al respecte estarem encantats trobar-nos per parlar-ne. Ens trobaràs al correu [email protected] o per Whatsap al telèfon 639 423 701.


Posem Cerdanyola en Marxa.