Cerdanyola del Vallès

Notícia

Nota de premsa

cerdanyola, catalunya, CIT, Senyals, Helena Solà, ERC, Esquerra, urbanisme
Un dels dibuixos realitzats per la Generalitat
Esquerra Republicana de Catalunya de Cerdanyola ha requerit a la Generalitat de Catalunya la declaració de Can Planas com a sòl contaminat com a requisit previ a l’ordenació urbanística del Centre Direccional.

Malgrat l’oposició frontal d’ERC Cerdanyola a què la Generalitat desenvolupi unilateralment el Pla Director Urbanístic del Centre Direccional, hem considerat del tot necessari participar en la consulta que s’ha dut a terme per aportar suggeriments al primer Avanç del Pla que va publicar la Generalitat, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Amb els primers esborranys del Pla Director Urbanístic a la mà, podem comprovar que hi consten parcel·les edificables d’habitatges i equipaments dins els límits de l’abocador, fet que considerem totalment inassumible.

Per aquest motiu, i davant l’escàs lideratge que l’equip de govern ha mostrat per donar compliment a la moció aprovada pel Ple municipal i a la resolució aprovada al Parlament sobre la declaració de Can Planas com a sòl contaminat, la nostra formació ha treballat per vetllar pel compliment dels compromisos polítics presos amb la ciutadania de Cerdanyola.

En aquest sentit, hem reclamat la declaració de Can Planas com a sòl contaminat com a pas previ a qualsevol planificació urbanística, que entenem que no pot tirar endavant sense haver aclarit abans la situació de l’abocador.

Des d’ERC volem manifestar que no escatimarem en totes les vies que siguin necessàries per tal d’evitar un atemptat contra la salut de les persones i el medi ambient, i que, sempre que en tinguem oportunitat, actuarem contra la situació de passotisme absolut que s’ha instal·lat entre l’equip de govern d’aquesta ciutat.