Cerdanyola del Vallès

Notícia

El Ple passat l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM per tal de millorar el control de les concessions de serveis públics municipals a empreses privades i evitar crisis com la del Bosc Tancat i posar fi a la deixadesa de l’Ajuntament en el seguiment dels contractes signats.

Sala de Plens durant el Ple d'abril. Foto extreta del Cerdanyola.info
Sala de Plens durant el Ple d'abril. Foto extreta del Cerdanyola.info
Malgrat que tant les lleis com els contractes que signa l’Ajuntament de Cerdanyola amb empreses privades ho preveuen, la realitat ens mostra que el control a l’activitat d’empreses concessionàries a Cerdanyola per part de l’Ajuntament és lluny de ser efectiva. En els darrers mesos han aflorat diferents crisis en la gestió, el manteniment i la viabilitat econòmica d’alguns serveis públics en la modalitat de concessió privada, com són els casos del Parc Esportiu Municipal Guiera i de la Zona Esportiva Municipal del Bosc Tancat. Aquests episodis han estat marcats per l’incompliment de les lleis i per la desinformació, la deixadesa i la manca de credibilitat de l’Ajuntament, que s’ha limitat a intentar posar pedaços a una mala planificació i un descontrol inexplicable.

A més, des de fa anys, s’arrossega una manca de recursos humans i econòmics a l’àrea d’Intervenció de l’Ajuntament, que és justament qui ha de vetllar per fer efectiu el control de la gestió dels serveis actualment privatitzats. Des de la pròpia Intervenció ja s’havia alertat de les greus dificultats que pateix el departament per a poder dur a terme una correcta fiscalització de les empreses externes.

Per aquest motiu, des d’ERC ens hem vist obligats a actuar. En aquest sentit, vam presentar una moció on demanàvem auditories exhaustives anuals de les empreses gestores externes. Estem convençuts que només des de la transparència es faran bé les coses en un futur, i per això incloíem que aquesta informació hagi de ser lliurada de manera automàtica als regidors i pugui ser consultada per tota la ciutadania cerdanyolenca. Finalment, també demanàvem posar fi a la precarietat dels serveis d’Intervenció de l’Ajuntament i dotar-los dels recursos necessaris a fi de poder realitzar la seva feina en condicions. Durant el debat al Ple, i per tal de poder comptar amb el suport de tots els grups, ens vam veure obligats a retirar l’exposició de motius que relatava la situació en què ens trobem i on no defugíem de donar les culpes a l’Ajuntament de Cerdanyola com a responsable principal dels fets. Tot i així, els acords que sol·licitàvem eren prou rellevants com per no deixar-los decaure.

Des d’Esquerra Cerdanyola seguirem denunciant tots els incompliments que es duguin a terme en les concessions municipals i vetllarem per enfortir el control a què s’ha compromès l’Ajuntament de la nostra ciutat.