Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC Cerdanyola es mostra contrària al centre comercial així com al desenvolupament del Centre Direccional

Davant l'aparició a la xarxa d'un anunci relatiu a la venda de terrenys situats al Centre Direccional de Cerdanyola en el que es dona com a cosa feta la construcció d’un nou macro-centre comercial a
la nostra ciutat, la secció local d’Esquerra de Cerdanyola del Vallès manifesta el seu posicionament mitjançant el present comunicat de premsa:

1. Des d'Esquerra de Cerdanyola del Vallès ens mostrem contraris a la construcció d'aquest centre comercial. Aquest no respon ni de lluny al nostre model comercial, posa en greu perill el comerç familiar local i a la vegada degrada el nostre territori. En aquest sentit Esquerra ja va presentar al·legacions al govern de la Generalitat de Catalunya durant el passat mes de desembre. Al·legacions que encara no han estat resoltes.

2. En els diferents PDU no s’han tingut en compte ni la descontaminació ni la remediació de l’abocador tòxic i perillós per a la salut de les persones i del medi ambient de Can Planas. Des d'Esquerra considerem que aquesta ha de ser la primera qüestió a resoldre. Ens veiem abocats a denunciar que la Generalitat ha fet cas omís de les conclusions dels diferents estudis duts a terme al respecte de l’esmentat abocador, fet que ens produeix incredulitat i preocupació.

3. Des d'Esquerra ens oposem també a la construcció de 4.000 nous habitatges sobre els terrenys de l'espentat espai. Volem recordar que a Cerdanyola del Vallès avui dia hi ha un mínim de 1.600 habitatges buits. A més el nou barri que s'està projectant, lluny d’estar integrat a la nostra trama urbana, suposa un trencament de la mateixa, fet que hem de considerar com una agressió a la qualitat de vida dels barris contigus de Montflorit, els Gorgs i Serragalliners. Barris d’edificacions baixes que es veuran degradats per una muralla d’edificis de fins a 12 plantes.

4. El Centre Direccional beneficiarà a uns pocs, degradarà greument el territori, endeutarà encara més l’ajuntament, ferirà de mort el nostre comerç local i no aportarà cap solució per l’abocador de Can Planas. Per tot això, des de la secció local d’Esquerra ens mostrem contraris no únicament al nou Centre Comercial que s'està projectant, sinó al desenvolupament mateix del Centre Direccional.

5. Ens veiem també obligats a denunciar la manca d’informació i de transparència en la venda dels terrenys i altres gestions urbanístiques. A aquest respecte, manifestem que demanarem explicacions als governs local i de la Generalitat amb l'objectiu de conèixer les seves intencions i poder explicar a la ciutadania quin tipus de gestió ens estan amagant.

Per més informació, podeu contactar amb Helena Solà, Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra de Cerdanyola del Vallès.