Cerdanyola del Vallès

Notícia

Comunicat constitució de l'EMD de Bellaterra


Des del 2004 quan és va constituir la Comissió Informativa Especial per dictaminar la constitució de l’EMD, al juliol de 2005 el Ple aprova la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra.

Des de el novembre de 2005 fins a la resolució de govern del 3 de novembre de 2009 ha estat un camí llarg i ple de dificultats.

Hores d’ara aquestes dificultats s’han superat una definitivament, la delimitació territorial, els límits definitius de l’EMD vistos sobre el plànol son els inicialment proposats per l’Ajuntament.

I la viabilitat econòmica, aquesta és una dificultat que s’arrossegarà durant el temps i que tant l’EMD com l’Ajuntament hauran de millorar a mig termini encara que dins les actual conjuntura veiem difícil una evolució positiva per els desitjos de la nova EMD.

El temps i l’expedient deixen clar quines son les forces que han treballat i forçat per a que avui l’EMD, per fi, sigui una realitat, Esquerra Cerdanyola ha vetllat des de el seu inici per a que el procés arribes a bon port. Altres només han posat pals a les rodes o han mirat cap a un altre costat.

Agraïm al Director General d’Administració Local, en Carles Bassaganya, la col·laboració tan en escoltar les nostres reclamacions, com en les visites dutes a terme per a explicar sempre amb transparència, quina era la situació real del procés i aquells passos que encara mancaven per a concloure’l.

El passat, 6 de juliol de 2010, va tenir lloc la constitució de la Comissió Gestora, formada per 9 membres que anomenaran el President.
S’ha tancat ja un periple dilatat, potser massa tenint en compte que havia un recolzament prou ampli, potser algun dia sabrem qui era l’incoherent amb el FACTA I NON VERBA.
Felicitats Bellaterra.

Per més informació us podeu posar en contacte amb en Francesc Rossinyol i Martínez, President de la secció local d'Esquerra, mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé telefonant al 617.222.438.