Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC presenta al·legacions al Pla Director Urbanístic del Centre Direccional

Sol.licita aturar la tramitació del Pla aprovat el passat mes de juny i substituir-lo per un nou Pla que millori substancialment les mesures de protecció del medi ambient i el procés participatiuERC és l'únic partit que ha presentat al·legacions a l'avanç de planejament. També va ser l’únic en votar-hi en contra al Consell del Consorci del Centre Direccional, on hi participen la Generalitat de Catalunya i representants municipals de Compromís per Cerdanyola, ERC, Pdecat i ICV. 
 
Cerdanyola, 25/9/2018 - El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Cerdanyola ha presentat, davant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al·legacions referents a l'avanç del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola, aprovat el passat 27 de juny per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona.

Defectuós procés de participació ciutadana
A l’escrit registrat, ERC Cerdanyola planteja dubtes respecte al disseny del procés participatiu que s'ha dut a terme fins ara. Segons s’expressa a les al·legacions, des d’ERC no es considera que les característiques d’aquest procés participatiu garanteixin un empoderament real de la ciutadania. Sembla dissenyat, exclusivament, per concloure falsament que no existeixen discrepàncies reals en el projecte. Tampoc el procés participatiu ha inclòs mecanismes que permetin dissenyar i implantar modificacions respecte a la proposta presentada. ERC considera, doncs, en definitiva, que l’anomenat “Procés Partipatiu” no ha estat el legalment previst  i nega la seva validesa.

Manca de justificació de l'alternativa de projecte escollida.
ERC Cerdanyola considera que el projecte del Centre Direccional presentat és gairebé idèntic al ja aprovat el 2014 i anul·lat per la justícia, sense haver previst cap altra alternativa real possible més enllà del ja dibuixat en el seu dia, ni justificar ambientalment de forma adequada el perquè de la tria.
 
Insuficients mesures d’impacte mediambiental
 Les al·legacions presentades també consideren clarament insuficients les mesures dissenyades per avaluar l’impacte mediambiental del Pla Director. Particularment, es posa de relleu la poca rellevància que aquest Pla Director atorga als 17 sòls contaminats (dels quals 15 són abocadors), afegint que cap proposta de desenvolupament urbanístic d’aquesta zona pot ser considerada com positiva si no inclou mesures efectives per resoldre de forma definitiva aquest greu problema, i molt especialment l’Abocador de Can Planas.

Les al·legacions presentades inclouen, finalment, les següents propostes:

- Fer un procés participatiu real i efectiu, les conclusions del qual formin part del redactat del projecte.

- Solució definitiva de l’abocador de Can Planas que no suposi la mera confinació dels residus tòxics i perillosos allà abocats.

- Zones verdes en terrenys no degradats per antics abocadors, atès que tots els espais lliures actuals aprofiten el sòl on hi ha hagut abocadors ja clausurats o en fase de clausura. Cal mantenir aquests sòls com espai lliures i fer-ne noves zones verdes a sòls de millor qualitat ambiental.

- La Via Verda ha d’esdevenir un veritable connector ambiental, per la qual cosa esdevé imprescindible fer de la carretera BV-1414 un camí rural amb limitació de velocitat de 30 km/h, on només hi puguin circular vehicles a motor durant els dies laborables.

- Desprogramar el Túnel d’Horta i els petits trams de l’antiga Ronda Sud que encara resten amb reserves de sòl.

- Cobriment total de la línia de ferrocarril dins de l’àmbit del planejament.

- Reduir el sostre residencial, especialment aquell que sigui adjudicat en la reparcel·lació a les administracions públiques.

- Augmentar el % d’habitatge protegit.

- Redistribuir la parcel·la comercial en tot l’àmbit, per evitar centres comercials amb un impacte social, comercial, econòmic i de mobilitat inassumible per l’entorn.

- Implementar les infraestructures de mobilitat mitjançant transport públic col·lectiu, com per exemple el Tramvia, prèvia al desenvolupament urbanístic, condicionant l’inici de la construcció del sòl destinat a habitatges i comercial a l’efectiva existència d’aquestes infraestructures per no col·lapsar la ja de per sí impossible mobilitat en el municipi.

- Descriure un pla d’etapes real en el qual es reflecteixi quines infraestructures de mobilitat són necessàries construir i quina part de la urbanització i del planejament no s’executarà fins que aquelles no siguin en funcionament.

- Conservar els vials antics: Camí de Molins de Rei, Camí de la Creueta, Camí de la Serra dels Galliners i el vial d’accés actual al castell de Sant Marçal.

- Augmentar l'àmbit del PDU: incloure dins de l’àmbit del PDU tots els terrenys compresos pel sud amb la riera de Sant Cugat, pel nord amb l’autopista AP7/B-30, per l’est amb el límit amb el municipi de Sant Cugat i per l’oest el carrer de la Serra dels Galliners/carrer Josep Tarradellas/carrer de Galícia/Avinguda de Roma/carrer de la Perdiu/carrer de la Garsa/carrer Sant Jeroni, per a incloure-hi principalment el barri de Campoamor i així com el PTV.

- Desprogramar el sòl destinat a zones qualificada com “Parc de la Ciència” a l’esquerra dels eixos 2A i 2C, per a esdevenir espais lliures.

- Millora de la integració del nou barri a la ciutat, per a què no esdevingui un barri perifèric.

- Protecció integral dels voltants i de les vistes des de Cerdanyola del Castell de Sant Marçal com a Bé Cultura (BCIN) per a què continuï sent un referent visual del municipi i no restar envoltat i ocult darrera d’edificis.

ERC és l'únic partit que ha presentat al·legacions a l'avanç de planejament. També va ser l’únic en votar-hi en contra al Consell del Consorci del Centre Direccional, on hi participen la Generalitat de Catalunya i representants municipals de Compromís per Cerdanyola, ERC, Pdecat i ICV.