Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra fa propostes concretes per millorar la neteja i la recollida de residus

La situació actual de neteja i manteniment de carrers i places de Cerdanyola és insostenible i les propostes del govern no aborden els motius de fons. Cal dotar els serveis de personal que supervisi el contracte actual i ampliar-lo amb visió de futur eficient.


L’equip de govern va presentar al ple una proposta de modificació del contracte de neteja i recollida de residus que augmentava la despesa en més de 800.000€ anuals que no servia per millorar la neteja i el manteniment dels carrers i places de Cerdanyola. L’augment tampoc modificava els sistemes de recollida de residus per assolir els objectius fixats per l’any 2020 de reciclar el 50% dels residus municipals.


Supervisió del servei

El primer que cal explicar és que actualment l’Ajuntament no té capacitat de saber si realment s’està prestant el servei que es factura i es paga a l’empresa concessionària degut a una mancança de personal i de dotació de recursos humans que impossibilita fer aquesta tasca d’inspecció. Alguna d’aquestes baixes porta un any sense ser reemplaçada. Esquerra ja va demanar quina previsió hi havia per reposar aquest personal i l’única resposta, sense especificar les formes de provisió ni el calendari, ha estat que es dotaria del personal necessari aviat.

El control dels serveis públics prestats en règim de concessió és imprescindible per garantir-ne la correcta execució i adaptar-los a les necessitats canviants de la ciutat. L’experiència d’altres ciutats com Sabadell o Badalona demostren que quan s’ha fiscalitzat aquests serveis afloren facturacions dubtoses o directament il·legals i es millora la neteja simplement pel fet d’implementar controls estrictes. Això no passa a Cerdanyola. El cost milionari d’aquest servei i l’enorme ampliació proposada exigeixen ser vigilant amb l’ús que es fa d’aquests recursos, per responsabilitat.

Cal doncs dotar de personal el servei d’inspecció corresponent i exigir el compliment escrupulós del contracte actual. En cas d’ampliació del contracte aquesta supervisió s’haurà d’incrementar proporcionalment a l’augment de càrrega de treball.

Així també, ERC vam proposar al govern que a tots els contenidors hi hagués la informació necessària dels dies i els horaris en els quals el nou contracte fixava la seva recollida, de tal forma que, no ja per part dels tècnics municipals, sinó també per qualsevol ciutadà es pugui comprovar que el servei es presta d’acord amb allò contractat.


Residus

Aquesta ampliació tampoc aborda un dels problemes que té ara mateix la ciutat i que en dos anys serà molt greu. Com ja va explicar aquest grup municipal en la moció aprovada el mes de desembre, a Cerdanyola només es recicla un 36% de les escombraries. Tant la Generalitat de Catalunya com la Unió Europea exigeixen que l’any 2020 es recicli un 50% de les escombraries i se’n redueixi un 15% la generació. Els circuits de recollida per a residus específics i la recollida comercial han quedat desfasats. Aquestes xifres són inassolibles amb el sistema actual de recollida.

Estem d’acord que cal un contracte nou ja que l’actual no pot abordar els canvis substancials que cal fer. En qualsevol cas, una ampliació del contracte actual ha de contemplar les proves pilot necessàries de nous models de recollida com el porta a porta o els contenidors intel·ligents per poder-los implementar progressivament els propers anys. No avançar en aquesta direcció suposarà un increment del cost de recollida i unes greus sancions econòmiques que haurem de pagar tots els veïns i veïnes. Esquerra votarà a favor d’una ampliació del contracte de neteja si incorpora estudis i proves pilot per augmentar el reciclatge a Cerdanyola.


Hipoteques de futur

La proposta actual situa Cerdanyola en un escenari on no millora la neteja ni la recollida selectiva, acompanyat d’un increment de despesa i sancions. Però el més greu és que l’ampliació de contracte proposada impedeix que el govern que surti de les eleccions de maig de 2019 pugui fer altres modificacions a l’alça del contracte per abordar els problemes reals.

El mateix govern accepta que el contracte actual, que data de 2010, no és l’eina adequada per implementar nous sistemes de recollida de residus que augmentin significativament el percentatge de reciclatge. És urgent començar a treballar doncs, i consensuar amb els altres grups municipals, un nou contracte per evitar que en un any el govern que surti de les eleccions del 26 de maig es vegi obligat a prorrogar el contracte actual per dos anys més amb totes les limitacions que comporta.


Volem millorar la neteja i la recollida de residus

En conseqüència, el Grup Municipal d’Esquerra va manifestar en la intervenció al ple la seva disposició a aprovar una ampliació del contracte de neteja i recollida de residus sempre i quan es compleixin els següents requisits.
  • Que es doti prèviament els serveis d’inspecció i personal administratiu necessari per fiscalitzar si realment s’està complint el contracte actual tenint en compte també el previsible augment de la càrrega de treball derivat de la ampliació del contracte.
  • Que sigui un augment dels serveis prestats, no una pujada encoberta del sou que amb tota legitimitat reclamen els treballadors, augment que li correspon negociar a l’empresa concessionària amb càrrec al seu important benefici industrial i no als nostres impostos.
  • Que incorpori proves pilot i millores adreçades a augmentar la recollida selectiva del 36% actual al 50% que cal assolir abans de dos anys.
  • Que es comencin els treballs i negociacions per poder licitar un nou contracte de neteja abans del venciment de l’actual.

Exigim respecte als drets de l’oposició

Amb tot cal tenir en compte que el govern, que no el personal municipal, va vulnerar el dret de l’oposició de fiscalitzar la seva tasca negant informació rellevant i aportant-la fora de termini. Amb tot i aportar un expedient incomplet on s’anaven incorporant documents sense temps material d’estudiar-los, el govern es va entossudir a portar el punt al ple. La gran majoria de regidores i regidors van creure imprescindible que un tema tan important, amb un cost de gairebé 2 milions d’euros en dos anys, es portés de la forma més curosa possible i sense vulnerar els drets de l’oposició.

Denunciem també el discurs victimista que ens acusa de bloquejar el govern per interessos electorals. És absurd pretendre que no veiem la necessitat de millorar la neteja de la ciutat. Ens remetem als arguments aquí exposats que justifiquen sobradament la nostra posició activa de proposar solucions.

Aquesta forma de governar és tant habitual com inacceptable, el mateix partit ara al govern l’havia denunciada amb vehemència quan la practicaven governs anteriors, i és diametralment contrària a la renovació del fons i les formes de fer política que esperàvem tots els partits que els vam donar suport per accedir a l’alcaldia. Per aquest darrer motiu es va presentar d’urgència, i aprovar, una moció reprovant la vulneració dels drets democràtics de l’oposició.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
1 de febrer de 2019

PS. S'adjunta la moció presentada d'urgència denunciant la vulneració dels drets de l'oposició
PS2. Es vincula la notícia de desembre en relació a la moció presentada proposant millores a la recollida selectiva