Corbera de Llobregat

LA BICI I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL, A DEBAT

La bicicleta, eina imprescindible per a donar un gran salt i empenta a la mobilitat més saludable i sostenible. Des d’un punt de vista corporatiu, s’han millorat les infraestructures racionalitzant els riscos i superant les pors amb informació, formació, educació viària, divulgació i pràctica controlada, per a què la bicicleta s’integri en la nostra activitat diària  amb totes les garanties en desplaçaments laborables, escolars, professionals de repartiment, exercici i oci com a medi de transport tant vàlid i segur com qualsevol altre, L’entorn rural es mostra més pròxim al seu ús, cosa que xoca amb els hàbits arrelats d’un entorn més urbà on l’ús del cotxe privat enfront de l’ús del transport públic encara ens cal d’aconseguir i implementar. Això és degut a la percepció d’inseguretat per als potencials usuaris ciclistes. Però el moment ha arribat i al meu entendre la Pandèmia ho ha precipitat de forma significativa. La societat ens demana seguir avançant. Des de diferents àmbits supracomarcals ja fa molt de temps que es ve treballant en aquesta estratègia i la incorporació dels vehicles de mobilitat personal als nostres carrers és cada vegada més una realitat existent. Ara bé, per a què aquests usuaris facin de la seva pràctica i desplaçaments un bon exemple, cal, i d’aquí la importància de la regulació mitjançant del Ordenances Municipals, que aquest ús sigui regulat amb tantes diversitats com realitats locals existeixin, però amb una única normativa de caràcter interurbà com és el Reglament de Circulació. Des de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, s’hi està treballant per a què ben aviat, aquesta regulació, sigui una realitat per tal poder viure i conviure amb tota seguretat, cotxes, vianants, ciclistes i usuaris de patinet. Cal responsabilitat per part de les administracions públiques i també per part dels usuaris d’aquests vehicles, per poder conjugar i evolucionar en el què avui en dia ja són pràctiques habituals als nostres carrers i carreteres.

CARTA D'AGRAÏMENT DE CASTELLVÍ DE ROSANES

Agraïts per la feina feta dels nostres Bombers Voluntaris.  Són una Agrupació de voluntaris amb ganes d'ajudar, molta voluntat de preservar el nostre entorn i sempre disposats a sacrificar hores del seu temps lliure per a fer-nos la vida una mica millor. MOLTES GRÀCIES!!!

CAMPANYA D'INFORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ ALS GORGS DE LA MOLA

Aquest dissabte s'inicia un projecte d'informació i conscienciació a l'espai natural de la riera de Corbera, anomenat els Gorgs de la Mola. Així doncs, tots els dies de la setmana des del 17 de juliol i fins el 27 d'agost, 1 persona en horari de matí, s'encarregarà d'informar a les visitants que contínuament freqüenten aquest lloc, de l'alt valor ecològic i paisatgístic de la zona i del bon ús que cal fer d'aquest indret natural tant privilegiat que tenim al nostre municipi. Els principals objectius d'aquesta actuació són els de conscienciar a la població sobre la zona i recordar aquelles activitats que no estan permeses com l'abandonament de residus, encendre foc o saltar de les roques, ja que poden malmetre la biodiversitat de l'espai i que poden representar un risc per la seguretat. Aquest projecte parteix de dues necessitats i s'ha realitzat coordinadament entre les àrees de joventut, ocupació i medi ambient. Per una banda, s'han contractat quatre persones joves donant compliment a la decisió del Fòrum Jove. Es va posar a mans dels joves destinar 5.000 € a una acció a l'estiu i ells van prioritzar donar feina a joves. D'altra banda, des de la preocupació creixent per la massificació de la zona en els últims anys, que produeix situacions negatives pels ecosistemes

AVANTATGES DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA 9

L'augment de la plantilla i per tant la generació de més llocs de treball, faran què la despesa del nou servei sigui bastant més elevada que amb el servei actual. Tot i així, s'ha de tenir en compte que amb l'augment del reciclatge també augmentes els ingressos que rep l'Ajuntament, el balanç econòmic del servei queda equilibrat i no s'han de sufragar tots els costos deribats de la no implantació d'aquest sistema. A més, l'Ajuntament repartirà gratuïtament els cubells i les bosses d'escombraries necessàries per a l'inici del servei.

AVANTATGES DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA 8

Els comerços i grans generadors hauran de seguir el calendar establert segons la zona de recollida. Tot i així, en tractar-se de grans generadors de residus, es faran reforços de recollida específica els dimecres i els dissabtes

AVANTATGES DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA 7

Si bé les rutes de recollida específiques encara no estan definides en cada cas, la recollida es farà en horari diürn de manera que haurem de deixar els cubells que toquin cada dia, a primera hora del matí. Això evitarà per una banda, els sorolls nocturns dels camions i també que la presència de fauna salvatge nocturna, especialment els senglars, tinguin accés al menjar fàcil.