Corbera de Llobregat

Notícia

Diada de Catalunya, Corbera de Llobregat. DISCURS SRA. MONTSERRAT FEBRERO, ALCALDESSA DE CORBERA DE LLOBREGAT

DIADA
Molt bon dia a tothom.

Regidors, Entitats i Associacions, veïns i veïnes de Corbera de Llobregat, gràcies per acompanyar-nos.

Avui, 11 de Setembre, diada Nacional de Catalunya, ens reunim aquí per tal de retre un sentit homenatge a totes aquelles persones que van lluitar i lluiten per la defensa de la llibertat, la llengua i la identitat de totes les catalanes i catalans, per exaltar els valors de la nostra Nació i recordar la nostra història.

No demanaré perdó. No demanarem perdó. No ens disculparem per treballar, amb perseverança i amb dignitat, per una Catalunya més solidària, més justa, més pròspera econòmicament  i més equilibrada. Amb el cap ben alt i dient-t’ho ben fort, exclamem que lluitem per una Catalunya independent, per una Catalunya ja madura que vol dictar el seu camí, construir el seu futur, sense traves de ningú.

Som gent ferma, valenta i perseverant i continuarem lluitant per la nostra llengua, per la nostra història i per les nostres institucions.

La voluntat de ser i seguir sent, continua.

Avui, dia 11 de setembre, Festa Nacional de Catalunya, reivindiquem el que nosaltres creiem que és el millor per al nostre país. I no, no som excloents. Defensem la nostra postura, la nostra idea, sense anar en contra de ningú.
No us equivoqueu.

Que no es facin interpretacions malintencionades. I quan sortim el carrer i expressem el nostre ideari, fem això, defensem una postura, sense menysprear cap altre posicionament. No oblidem mai que estem treballant per la consecució d’un referèndum acordat. Sempre ha estat la nostra voluntat, tant ara, com el del 1 d’octubre de 2017.

És a dir, que la majoria decideixi el camí que hem de seguir.

No hem de tenir por, ningú de nosaltres, de que hi hagi manifestacions, sempre democràtiques, de diferents postures polítiques.

De veritat, cal escoltar-nos més entre tots i totes i no veure un pensament diferent com una amenaça. Perquè, al final, aquest país l’estem construïm, el construirem entre tots i totes, I aquestes manifestacions no han de quedar només en aquest acte. No només s’ha de cenyir a fer una ofrena, una vegada a l’any.

Una de les grans fal·làcies que hem hagut d’escoltar en aquests últims temps és la neutralitat dels carrers. Els carrers no han estat ni han de ser neutrals. Quan pengem llaços grocs, només es fa una demanda democràtica d’una gran part de la societat catalana. I la seva presència en balcons, ajuntaments, places, carrers i finestres és només un exemple de discrepància, de denunciar un acte injust, que és la presència, encara avui, any 2021, de presos i preses polítiques, de persones exiliades per defensar, de manera pacífica, un plantejament polític. Quan una minoria té la llibertat i la impunitat de treure aquestes manifestacions democràtiques, és simplement una estratègia per a buscar confrontació, enfrontament.

No ens trobaran.

Però preguntar sembla que fa por. Saber l’opinió de la gent espanta.

Els governs estem per a servir al nostre conciutadà que és, a la fi, qui democràticament ens ha escollit, és qui ens reclama que l’escoltem i que posem totes les eines al nostre abast per aconseguir avançar i millorar en la gestió del nostre dia a dia, analitzant fortaleses i debilitats i assolint fites a tots nivells: des de les més elevades a nivell de país, com les què en aparença poder ser senzilles a nivell municipal.

Respecte a aquestes últimes, dono fe, que de senzilles no en tenen res. Precisament qualsevol decisió del nostre Consistori té una repercussió directe i immediata en cadascú de nosaltres.

Tinc el gran honor de ser l’alcaldessa de Corbera de Llobregat, alhora que també tinc el pes de totes les actuacions i preses de decisió què el Govern Municipal porta a terme.

El món municipal és el més proper a la realitat i sovint el que l’interpreta més ràpidament i amb més realisme. Som l’estructura política més transversal i propera a la ciutadania i per aquest motiu ens hem de reivindicar com element rellevant i imprescindible.

Cal que siguem la flama que alimenta el país des de les arrels, que renova l’energia i li dona força.

Des dels Ajuntaments hem d’aturar l’espoli a què ens vol sotmetre l’estat espanyol quedant-se els nostres estalvis, els estalvis de tots vosaltres. Els ajuntaments catalans hem actuat amb responsabilitat econòmica i hem estalviat en els darrers anys per revertir-ho als pobles, on encara hi ha moltes necessitats de tipus social i de suport al teixit comercial, econòmic, cultural i turístic després d’una pandèmia com el COVID-19.

No hem d’assumir la mala gestió econòmica dels governs espanyols que han malgastat milions d’euros públics en despesa militar sobredimensionada o en dispositius policials amb finalitats polítiques per reprimir els catalans. No té cap coherència que qui es gasti els estalvis del món local sigui l’administració que ha augmentat més la despesa, la que més ha malgastat.
 
Només podrem tornar a tenir uns ajuntaments forts, amb capacitat de decisió, amb la construcció d’una República Catalana. En aquests moments ha de ser una més de les nostres principals prioritats.

Des del nostre Ajuntament hem treballat aquest últims anys per tenir una societat més justa i diversa on ningú se senti estrany, on es respecti la llibertat d’expressió, on la població participi activament de les decisions i on els carrers i les institucions siguin la demostració de la pluralitat que tenim com a poble.

Com ara també des del vostre Ajuntament s’ha treballat amb la perspectiva d’implementar una Economia per a la vida.

Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la covid19 ens han mostrat amargament la vulnerabilitat del model econòmic en què vivim. La crisi sanitària ha posat de manifest la necessitat d’orientar el sistema econòmic cap a una economia per proveir els ciutadans de salut, cures, aliments, educació, protecció social, habitatge i cultura.

Des de el Govern que encapçalo així ho hem potenciat amb grans increments econòmics en els pressupostos i projectes diversos que han millorat substancialment la vida dels Corberencs i Corberenques.

Els objectius mediambientals és un altre tema que amb molta valentia aquest Consistori enfronta i encapçala. Desplegar infraestructures d’energia renovable com el PaP al nostre municipi, emfatitza en la necessitat d’una recuperació verda i en l’eficiència energètica.

Impulsar i fer partícip el comerç en l’activitat social i cultural del nostre municipi  per generar dinamització econòmica i cohesió social, posant en valor, sense oblidar-los, als mercats de venda no sedentària perquè també són agents dinamitzadors de les economies locals.
 
Com a dona, un dels reptes que comencen a veure la llum al vostre Ajuntament ha estat l’elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere. La transversalitat de gènere és imprescindible en totes les polítiques públiques, així com el compliment i aplicació del Pla d’Igualtat, garantint la igualtat salarial, prevenint el masclisme, implementant protocols d’actuació en situacions d’assetjament sexual.

I com a mare tinc el deure de pensar en el nostre jovent. Vull un poble on la nostra societat més jove no sigui discriminada per la seva classe social, de gènere, d’origen ni d’orientació sexual. Cal que els hi donem espai on desenvolupar el seu temps de lleure, els ajudem a trobar treball no precaritzat mitjançant l’enfortiment de polítiques des de l’Àrea d’Ocupació reals i que en la mesura del possible, el nostre Ajuntament impulsi programes d’ajudes a les persones joves per poder iniciar el seu procés d’emancipació.

L’Educació és un tema de país.

Ha de fomentar la igualtat, l’equitat i la justícia social, ha de ser de qualitat, laica, universal i en català. En aquest sentit, i traslladant-ho a l’àmbit competencial del nostre Ajuntament, s’està treballant incansablement per millorar i restablir totes aquelles mancances què des dels últims anys han patit els nostres centres educatius. L’ exigència de la finalització de les obres del Cau de la Guineu, el manteniment i modernització del Jaume Balmes, passant per l’adequació d’altres instal·lacions educatives oblidades per falta de posta a punt, ha estat i estarà una prioritat per al bé de l’educació dels nostres infants.

Benvolguts Corberencs i Corberenques, amb el cor a la mà us he fet partícips d’algunes de les tasques assolides i d’altres reptes que encara han de venir per posar en valor al meu estimat poble.

Totes elles i moltes més que, amb el gran equip que lidero, han de venir, són pensades en clau sostenible i de prosperitat compartida. Seguir apostant per l’assoliment de l’equilibri pressupostari, combinant mesures en l’àmbit dels ingressos i una gestió acurada de les despeses, entre altres mesures, per poder recuperarel pols inversor i fer del nostre poble, Corbera de Llobregat, un referent de bellesa, dinamisme, inclusió i benestar.

Corberencs i Corberenques, que l’estimació per la nostra terra i per la nostra gent i que aquest anhel de llibertat i de reivindicació que inspiren la Diada Nacional, ens ajudi a fer realitat els nostres desitjos per una Catalunya lliure!
Visca Corbera i Visca Catalunya! (lliure)