Corbera de Llobregat

Notícia

El CAP DE CORBERA I EL MODEL SANITARI DE CATALUNYA.

SALUT
 
La participació ciutadana, juntament amb la dels professionals de la salut, és un dret i un instrument imprescindible per millorar la transparència, qualitat, eficiència i governança del sistema de salut

És necessari i urgent un canvi de valors i prioritats del Sistema Públic de Salut. La nostra premissa a de ser “La salut és el que importa”, i ho hem d’aconseguir.

En aquest sentit, el passat dilluns 13 de desembre es va dur a terme una sessió  informativa al teatre de la Societat Diadema relativa al “Pla de Millora de l’EAP Corbera”.

L’acte va ser presidit per Montserrat Febrero, alcaldessa de Corbera de Llobregat, i va comptar amb la presència del Dr. Lluis Esteva (Gerència Territorial Metropolitana Sud – Director Atenció Primària Costa de Ponent), de la Dra. Lali Ruiz (Directora del Servei d’Atenció Primària del Baix Llobregat Centre-Fontsanta) i Montse Peña (Directora de l’EAP  Corbera de Llobregat) com a ponents autoritzats.

El Dr. Lluis Esteva va iniciar la seva intervenció donant una visió del context pandèmic i el seu impacte assistencial: diagnosi i vacunació.

Va indicar que el 80% de la població afectada per la COVID 19 ha sigut atesa per l’atenció primària. També va senyalar la durada del període pandèmic que, sumada a la demografia  professional i a la seva mobilitat, implica una gran dificultat per aconseguir una correcta cobertura mèdica.

De tot això es deriva una primera resposta basada en la cerca activa de professionals i en l’aplicació de mesures concretes.
 
La Montse Peña ens va informar, posant-nos en context,  de la potencial població atesa pel CAP de Corbera: 18.000 persones corresponents a Corbera (15.000) i La Palma (3.000), així com també de la distribució dels i les professionals disponibles com a metges/ses, infermers/es  i personal administratiu a Corbera.

Finalment la Dra. Lali Ruiz, incorporada recentment al seu actual càrrec, va subratllar les principals línies d’actuació del “Pla de millora de l’atenció primària”i del CAP Corbera en particular:
  • Corbera com una prioritat.
  • Desplegament de l’atenció primària en un horari de 8 a 20h.
  • Atenció als adults mitjançant personal d’infermeria (protocols) amb els àmbits de cronicitat, vacunes Covid i Pcr’s.
  • Atenció dels 520 residents als diversos centres residencials del nostre municipi.
  • Auxiliars i Administratius/es que també reforçaran la nova centraleta telefònica digitalitzada.
  • Reformulació de la zona administrativa amb una atenció més confidencial i una potenciació de les tasques a desenvolupar fora del taulell; aquestes accions s’acompanyen de les corresponents formacions.
Millores que des d’aquest Ajuntament s’han estat lluitant des del primer dia, tot i saber de les dificultats ja mencionades en aquest article i reiterades pels ponents.

Creiem que calen criteris clars i clínics en les visites no presencials, com a punt de partida enfront de la situació actual de l’atenció primària, també en el tipus de visita al pacient per part dels professionals, que ha creat fort descontent en la ciutadania, s’han d’establir uns criteris clars i clínicament ètics sobre visita presencial i no presencial (email, telèfon, vídeo conferència).

Aquests criteris generals haurien de ser explicats i pactats en un model concret escollit entre el pacient i els seus professionals de referència. Evidentment, la visita presencial ha de comptar amb les mesures de seguretat epidemiològiques necessàries. 
 
S’ha de fer sempre una visita presencial, com a mínim, en aquelles visites que es requereixi l’explicació i exploració del pacient, en situacions d’angoixa, en processos que requereixin explicacions per part del professional i en aquells pacients que els hi és difícil la utilització dels mitjans no presencials. La visita no presencial pot ser un bon instrument en aquells pacients que ho acceptin i que utilitzin els mitjans adients, per visites de seguiment de processos, sobretot crònics, seguiment de medicacions, resultats d’analítiques o proves diagnòstiques normals, preguntes o dubtes ocasionals que no comportin presència, etc.

Tots els criteris han de ser ètics, que assegurin l’accessibilitat i la longitudinalitat dels processos. Això vol dir ser atès per l’equip de primària (metgessa o infermera) de referència de cada pacient.
Així entenem una atenció correcte i personalitzada dels nostres CAP’s.

Seguirem vetllant per a consolidar les millores exposades en aquesta reunió, així com per totes aquelles que calguin per tal tenir i aconseguir l’excel·lència desitjada.

EQUIP ERC A CORBERA DE LL.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-