Corbera de Llobregat

Notícia

PARLEM DE CATALÀ

CULTURA
Els ràpids canvis fruït de la globalització afecten la visa de les persones i, també, afecten les llengües que, com el català, no tenen un estat propi ni propici que ens garanteixi la seva plenitud. Seria injust ignorar què la societat catalana ha fet i fa esforços ingents per normalitzar la seva llengua, i què ha aconseguit nombrosos èxits.

Però tot i aquests avenços, ens trobem a una distància considerable d’haver assolit aquells objectius de coneixement generalitzat i ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits que eren els mínims amb els quals ens havíem compromès durant la Transició.

El Català no és encara una llengua emprada normalment en tots els àmbits i, de fet, el seu ús fins i tot està re
trocedint en no pocs terrenys.
El català es troba en un moment crucial de la seva història, i el Govern de Catalunya n’és del tot conscient.
S’ha engegat el Pacte nacional per la Llengua, un projecte de reflexió col·lectiva que ha de servir per avaluar la realitat sense apriorismes i entendre-la tal com és a dia d’avui, amb totes les seves complexitats, per posar la base d’una política lingüística consensuada i ambiciosa per als propers anys.

També s’ha posat en marxa la Comissió Tècnica de Política Lingüística, per tal de reunir tots els Departaments entorn el foment de la llengua. Va donar els seus primers fruïts al novembre del 2021, quan va anunciar el Pla de Promoció del català a les escoles, què ja s’està desenvolupant.

Des del departament de Cultura s’està treballant en multitud de línies d’acció: s’està reforçant els programes d’ensenyament i acreditació del Català de tots els nivells : s’està fomentant l’ús del Català entre nou parlants i parlants de tota la vida; s’està potenciant la presència en el món comercial i empresarial, i es promou la llengua en l’entorn digital i a la globalitat de les indústries culturals, entre d’altres.

El repte és de gran envergadura i necessita la cooperació de tothom.
 

Natàlia Garriga
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya