Corbera de Llobregat

Notícia

VALORS. QUI SOM, QUÈ VOLEM (2)

ERC

Som un partit Republicà, demòcrata, basat en principis de civisme i laïcisme, contrari a totes les formes de dominació social, ja sigui per part dels poders públics com privats; compromès amb la defensa del drets i les llibertats personals i col·lectives, i amb la construcció d’un espai públic democràtic, de debat, d’experiències i de participació política i govern obert, organitzat de baix a dalt, des d’una efectiva ciutadania compartida – tothom amb els mateixos drets i deures – que no exclogui ningú. Per això, el nostre objectiu polític immediat i, alhora, l’instrument principal per aconseguir un país just, lliure, culte i feminista és la construcció d’una República Catalana.
 
Som un partit antiracista, antifeixista, enemic de tot totalitarisme, respectuós amb la diversitat i, per tant, defensor de l’alteritat de les persones. Considerem ineludible aprofundir en la memòria republicana, el compromís de la denúncia dels crims contra la pau, dels crims de guerra i dels crims contra la humanitat comesos a l’estat espanyol, denunciar el model d’impunitat existent i potenciar les polítiques de no repetició i de reparació. Igualment esdevé prioritària la nostra implicació en la denúncia dels crims contra la humanitat comesos arreu del món i l’assoliment d’una jurisdicció internacional en que garanteixi la no prescripció, la reparació de les víctimes i el càstig dels responsables.
 
Som un partit català. Ens interessen, ens involucren i ens interpel·len tots els reptes i problemes del món d’avui, però els Països Catalans són els nostre espai fonamental de referència, el nostre espai nacional. Per això el volem emancipat dels estats que l’oprimeixen.
 
Som un partit municipalista, perquè creiem fermament en el principi de subsidiarietat, atès que és el nivell més idoni per adoptar decisions, entès com l’atribució de la capacitat de decisió i execució al nivell més adequat per a cada àmbit o qüestió, partint de la proximitat i la governació local com a primer criteri a respectar i considerar.
 
Volem solucionar els problemes concrets de cadascú dels ciutadans, i estem convençuts de la importància dels Ajuntaments i la intervenció local per fer-ho possible i garantir l’eficàcia dels avenços socials i la millora de la qualitat de vida de totes les persones