Corbera de Llobregat

Notícia

Les seccions locals d'Esquerra a Corbera, Vallirana i Cervelló acordem un pla d'acció mancomunat per a les urbanitzacions

URBANITZACIONS
L’acord, que és fruit de l’anàlisi que s’ha desenvolupat en els darrers mesos, posa en relleu que és necessari abordar el tema des d’una perspectiva supralocal. Perquè moltes urbanitzacions necessiten ser gestionades tenint en compte que els seus habitants interactuen sovint amb el municipi veí. A més, l’extensió territorial i la quantitat de població d’algunes de les urbanitzacions obliga a actuar sota un paraigua que vagi més enllà del que pot oferir l’administració local.
 
El pla d’actuació acordat consta de tres fases:
 
Una primera, la qual ja s’està executant, consisteix en recollir les inquietuds dels veïns de les urbanitzacions. D’aquesta manera les diferents seccions locals d’Esquerra les estan visitant i les visitaran tot escoltant a la seva gent i recollint les seves problemàtiques.
 
Una segona fase consistirà en realitzar diferents estudis a partir de les problemàtiques detectades:
 
a) Estudi de mobilitat interna a les pròpies urbanitzacions, amb el municipi on pertanyen i amb el municipi veí amb l’objectiu de cercar solucions de transport col·lectiu a cost raonable.
 
b) Estudi d’eficiència energètica que permeti abaratir el cost de l’enllumenat públic i la recollida d’escombreries, entre d’altres.
 
c) Estudi d’equipaments que es puguin compartir:  biblioteques, equipaments esportius, culturals, etc.
 
d) Estudi de l’estat de conservació dels carrers, així com de la massa forestal que les envolta.
 
e) Estudi de mancomunació de la seguretat en les urbanitzacions que afecti als àmbits policials i d’extinció d’incendis principalment.
 
Per últim, en una tercera fase, ERC es planteja crear un Consell que representi als tres municipis i a totes les urbanitzacions. Aquest òrgan podria ser ampliable a municipis com Sant Andreu de la Barca, Begues, Torrelles o Subirats.