Corbera de Llobregat

Documents

MOCIÓ D'ERC CORBERA PER DECLARAR POBLE ANTIFEIXISTA I A FAVOR DE LA CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT (PLE .19 MARÇ 2019)
Diverses entitats antifeixistes ens proposen l’aprovació d’aquesta moció.
Aquest any es commemoren els 80 anys de l’acabament oficial de la guerra civil, tombant un sistema democràtic republicà i donant inici a l’etapa del franquisme.
Aquest règim dictatorial va suposar a l’estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats de la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels dissidents. Des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la societat. Exceptuant la dècada dels 90, on es va viure, també a Corbera, un augment preocupant d’agressions per part de l’extrema dreta i grupuscles feixistes més o menys organitzats, s’havia viscut una disminució molt important d’agressions de caràcter feixista. Actualment però, és evident l’augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a Catalunya des del 2017, i especialment al 2018, on segons dades oficials del Conseller d’Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018, n’hi ha hagut 178 atacs ideològics, la immensa majoria provinents de sectors neofeixistes i d’extrema dreta, tenint en compte que aquests grupuscles han augmentat la seva activitat d’atacs sense que les detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer disminuir aquestes agressions. Cal destacar que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una ideologia d'odi a la diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes i que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de manera democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però sempre partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una democràcia real.
Per tot l’exposat s’adopten els següents:

PRIMER. Corbera es declara formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la convivència en la diversitat. 
SEGON. L’Ajuntament promourà actes per la memòria històrica del municipi i defensarà els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al nostre municipi.
TERCER. L’Ajuntament es compromet a estudiar jurídicament la fórmula per denegar l’ús d’equipaments públics i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o polític.
Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera.
QUART. L'Ajuntament prioritzarà una campanya permanent de neteja de propaganda d'activitats que incitin la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, evitant així que a Corbera s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris.
CINQUÈ. L'Ajuntament, amb els recursos que disposa, farà el possible per prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o pre-constitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que inciti a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o ideològica.
SISÈ. L'Ajuntament condemnarà formalment tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per la societat.
SETÈ. L'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTI fòbica al poble, farà una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i facilitarà els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys
físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personarse
com a acusació popular en aquests tipus de casos.”