Corbera de Llobregat

Documents

MOCIÓ D'ERC CORBERA DE SUPORT A LA VAGA DE FAM DELS PRESOS POLÍTICS (PLE 12 DESEMBRE 2018)
Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i Quim Forn han iniciat una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l'accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans.
La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant d'en Jordi Turull, en Jordi Sánchez, en Josep Rull i en Quim Forn, com de la resta de presos i exiliats i confirma el seu compromís amb la lluita
pacífica. Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruïnt una causa política amb arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció d'innocència o el dret a un procés judicial amb garanties. Des dels Grups Municipals de CDC, Esquerra Republicana, CUP i IMC reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que denuncia les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l'accés al TEDH. Tal com han expressat en Jordi Turull, en Jordi Sánchez, Josep Rull i Quim Forn, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats:
no es busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els seus drets.
Per tot l’exposat s’adopten els següents:
ACORDS
PRIMER. Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació del Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels
recursos d’empara presentats pels presos polítics evita l’accés de les seves peticions als Tribunals Europeus i Internacionals.
SEGON. Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels nostres presos polítics per tal d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta.
TERCER. Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d’empara presentats pels presos polítics.
QUART. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
I donar trasllat també d’aquesta moció al Tribunal Constitucional.”