Corbera de Llobregat

Ajuntament

PLE DE 29 DE JULIOL
Descarrega en PDF
Convocatòria ple 29 de juliol
Descarrega en PDF
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 13 DE MAIG DE 2014.
Descarrega en PDF Llegeix
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 10 DE JUNY DE 2014.
Descarrega en PDF
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE FINANCES
Descarrega en PDF
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE FINANCES 2
Descarrega en PDF
PROPOSTA DE LA TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME
Descarrega en PDF
MODIFICACIO DE LA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2014
Descarrega en PDF
Intercanvi de dades i documentació entre administracions
Descarrega en PDF
Intercanvi de dades amb l’Agència Estatal Tributària
Descarrega en PDF