Corbera de Llobregat

Ajuntament

MOCIÓ D'ERC CORBERA RECLAMANT L'EXECUCIÓDEL CARRIL BUS VAO A LA B 23 (PLE 1 OCTUBRE 2019)
Exposició de motius :
L’any 2001 diversos ajuntaments del Baix Llobregat i l’Associació per a la Promoció del Transport (PTP) Públic van signar el manifest d’ Esparraguera, un document que demanava la creació d’un pioner carril bus-VAO a l’autopista A2 (avui B23) entre Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona. L’any 2007 en el marc de la Setmana de la Mobilitat la PTP, en col·laboració amb diversos operadors de serveis de bus i el Servei Català de Trànsit, va recrear en viu el carril bus, demostrant la viabilitat d’aquest carril Bus-VAO amb un baix cost d’implantació gràcies al nou límit dels 80 km/h.
Al llarg de la darrera dècada s’han realitzat diversos projectes d’execució per part del Ministeri de Foment, titular de la via, que va dissenyar una infraestructura pesant; i de la Generalitat de Catalunya, amb un projecte més econòmic basat en la reforma del ferm i el repintat de la calçada d’entrada a Barcelona.
Després de diferent peticions parlamentàries i reivindicacions ciutadanes l’abril de 2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta que demanava a la Generalitat que instés a l'Estat a executar el projecte del carril bus a la B-23. Aquell mateix any es va anunciar un acord de traspàs entre el Ministeri de Foment i la Generalitat que incloïa partides per al manteniment de la via i la implantació del carril bus-VAO. Finalment l’acord no es va dur a terme i segueixen acumulant-se els retards en la seva execució.   
Aquest projecte de Bus-VAO esdevé una important eina per fer més sostenible un dels principals accessos a Barcelona, ja que prioritzaria els temps de recorregut d’aquelles persones que comparteixen cotxe o fan ús del transport públic interurbà. Aquest carril Bus-VAO resulta vital en especial a hores punta d’ entrada, doncs fa que els autobusos s’aturin en la congestió del trànsit, fent-los poc competitius amb els vehicles privats. A més permetria desenvolupar noves línies de bus exprés. En l’actual context de contaminació atmosfèrica i emergència climàtica, considerem aquesta infraestructura una prioritat absoluta.

 
Per totes aquestes raons, el Ple de l’Ajuntament  de corbera de Llobregat
 
Proposa l’adopció dels següents acords:
 
1 – Instar el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya l’acord per a l’execució immediata de les obres del carril Bus-VAO de la B-23, per poder potenciar i millorar el transport públic i afavorir compartir el cotxe.
2 –  Instar el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya que no situïn la construcció d’aquest carril Bus-VAO  en el marc de les discrepàncies de traspàs de competències de la B-23 , i procedeixin de forma coordinada a la seva execució immediata, per l’urgent interès social i ambiental d’aquesta infraestructura.
3 – Comunicar el present acord al Ministeri de Fomento, la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als Consells Comarcals del Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia, a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, a la Pymec Baix Llobregat, als operadors de transport públic que circulen per la B-23, als sindicats CCOO, UGT, UGT i USOC i als mitjans de comunicació.
 
El Baix Llobregat,  19 de setembre de 2019