Corbera de Llobregat

Ajuntament

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogover­nar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el ben­estar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expres­sat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massi­ves del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Na­ció, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués de­terminar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.
 
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pro­nunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
 
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.
 
Per tot això, els grups municipals de _____________ proposen al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
 
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
 
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
 
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.
 
___________, __ juny de 2013