Corbera de Llobregat

Ajuntament

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, DIA DE L’ALLIBERAMENT O L’ORGULL LGTBI
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
El dia 28 de Juny se celebra el dia de l’orgull LGTBI, ja que el aquest mateix dia de 1969 va suposar un punt d’inflexió històric en la lluita pels drets d’aquest col·lectiu. Tot i els avenços que s’han fet en els últims anys en legislació respecte els drets del col·lectiu LGTBI, encara hi ha molts països on l’homosexualitat no està reconeguda legalment o, fins i tot, és perseguida i castigada.
Estudis recents fets a la població europea demostren que actualment un de cada quatre membres de la comunitat LGTBI ha estat agredit o amenaçat en els últims cinc anys i que dues terceres parts dels estudiants homosexuals ho amaguen. Els anys d’institut són l’època més complexa per aquestes persones, on la discriminació és molt més forta i, per tant, afecta directament als adolescents.
A Catalunya s’ha aconseguit avançar en l’equiparació legal del col·lectiu LGTBI a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i la creació per part del Govern de Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu. Són  drets que impliquen a moltes persones i no haurien de ser retallats per ningú.
Però, tot hi haver assolit igualtat en matèria de legislació, s’hauria de disposar d’eines per aconseguir una normalització social. Per tant, queda evidenciat que encara resta un llarg camí per aconseguir una igualtat justa per aquest col·lectiu. El respecte a la diferència és un pilar de les societats democràtiques i no pot acceptar-se cap tipus d'agressió verbal, física o psiquica en l'àmbit laboral, educatiu, familiar o urbà sense una resposta legal proporcional a l'agressió.
 Per tots aquests motius proposem l’adopció dels següents
 
ACORDS
 
 
  1. El Ple de l’Ajuntament de ………………………, manifesta el seu suport i s’adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
 
  1. El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l’arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI.
 
  1. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.