Corbera de Llobregat

Ajuntament

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMI

Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de ______________ (nom del municipi), vol manifestar:
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat.
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.
 
A ________________, __ de ____ de 201_