Corbera de Llobregat

Notícia

LA IMPOSICIÓ DE LA NOVA REFORMA LABORAL

Avançada abril 2012

 
En el Ple de l’Ajuntament, del 30 de març, el Grup Municipal  d’Esquerra va presentar i defensar la moció en contra de la reforma laboral imposada pel Govern Espanyol:
 
La ineficàcia de la reforma laboral del 2010, que no ha estat capaç d’evitar més d’un milió de nous aturats, ens demostra que la mesura per sortir de la crisi no es troba en una reforma que abarateixi el cost d’acomiadament sinó en dinamitzar l’economia i reactivar les nostres PIMES, principals generadores d’ocupació del nostre país.
La reforma laboral que convindria no és la que ha imposat el Govern del PP. Aquesta afeblirà el país, rebaixarà els salaris empobrint les classes treballadores i, a l’abaratir l’acomiadament i facilitar-lo, destruirà ocupació a curt termini.
És una reforma que augmenta la conflictivitat laboral a l’empresa i deixa en situació d’indefensió jurídica als treballadors a l’hora de provar la improcedència d’un acomiadament o la modificació de la seves condicions laborals i salarials.
 
Quina és la reforma que volem a Esquerra?
 
·  Volem que les condicions de treball tinguin en compte la situació de l’empresa, per salvar el màxim de llocs de treball de forma negociada.
·  Volem que s’incentivi l’entrada i no la sortida del mercat laboral.   
·  Volem incentius a la contractació que creïn ocupació fixa i no rotació de treballadors bonificats.
·  Volem ajudes a les pimes que contractin aturats, i no només les que contractin aturats amb prestació.
·  Volem igualtat per a les dones i no que es retallin les bonificacions per a reincorporació després de la maternitat.
·  Volem continuïtat i formació, i no allargar els contractes precaris fins als 30 anys i abaratir l’acomiadament dels majors de 50 anys.