Corbera de Llobregat

Notícia

ÉS PRESCINDIBLE UN SERVEI SOCIAL I HUMÀ DE QUALITAT PER ALS NOSTRES FILLS?

Avançada juny 2012

Molts ajuntaments, amb l’arribada de la Democràcia del 79, van crear de forma immediata serveis educatius que pal·liessin la manca de professionals que treballessin al costat del personal docent per compensar els dèficits de l’entorn familiar i social de molts alumnes, peces fonamentals per fer possible que l’educació fos una aposta clara per reforçar els vincles entre educació, normalització lingüística i cohesió social impulsant un conjunt de polítiques valorades molt positivament a les quals creiem que no es pot renunciar.
Bibliotecària:  col·laboradora essencial de les baixes dels seus companys pedagogs i eina important per als alumnes que requereixen una atenció especial. Psicopedagoga: suport permanent de les problemàtiques que afecten als nostres infants, al seu benestar i a les relacions amb els demés. Dos professionals que porten més de 20 anys desenvolupant la seva feina a l’escola Jaume Balmes i que ara el nostre equip de Govern considera “prescindibles”.
La crisi!, fins a on malaltia endèmica del nostre món actual, i fins a on eina que els nostres dirigents utilitzen per empitjorar les situació social dels més vulnerables?
Mantindrà el nostre alcalde les retallades econòmiques i l’austeritat en les despeses que portaran a dues persones més a l’atur, demostrant una vegada més que els dirigents prescindeixen d’allò que és important?
Considerem que aquesta reducció dels professionals en l’educació al nostre municipi trenca l’esperit del Pacte Nacional per a l’Educació, incomplin, de forma flagrant, el precepte establert a la Llei d’Educació de Catalunya.
Els nostres fills i nosaltres mateixos estem tristos perquè a l’ensenyament públic  li segueixin fent mal.