Cornellà de Llobregat

Totes les notícies


Demanem que la reincorporació del personal de l'Ajuntament es faci amb garanties

L’Ajuntament de Cornellà incompleix la normativa de Prevenció de Riscos Laborals al requerir la reincorporació als llocs de treball del personal d’Acció Social. Des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el personal de l’Ajuntament ha realitzat les seves tasques mitjançant el teletreball, a excepció dels serveis essencials que requerien realitzar-se de manera presencial. La reincorporació al lloc de treball s’ha d’establir d'acord amb l'evolució de les fases de desconfinament. En aquest sentit, l’equip de govern ens ha traslladat en més d’una ocasió que estava elaborant un Pla de Contingència, estudiant les necessitats per cada lloc de treball, així com les mesures de seguretat i prevenció a tenir en compte per poder dotar de garanties aquest procés. Entre les mesures que ens han comunicat, hi ha el plantejament d’un retorn esglaonat del personal i la possibilitat de compatibilitzar el treball presencial amb el teletreball, disposar de la distància de seguretat entre les persones treballadores, l’adquisició de pantalles de metacrilat, sobretot per als espais amb atenció al públic, i disposar d’EPIS com mascaretes, guants i gel. Aquest Pla no s’ha traslladat, ni als grups municipals, ni als representants sindicals dels treballadors/es, ni al Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament. Tot i això, el passat 30 d’abril, es va requerir la reincorporació de tots els treballadors i treballadores d'Acció Social de l'Ajuntament, al seu lloc de treball, amb efectes 4 de maig, que es va fer efectiva, finalment el 5 de maig. La reincorporació s’ha fet sense que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament hagi fet cap avaluació de cadascun d’ells, sense presentar un Pla de Contingència o Protocol de seguretat i salut i sense la intervenció del Comitè de Seguretat i Salut. Des del primer moment hem traslladat a l’equip de govern, la nostra disconformitat amb el retorn al lloc de treball del personal departament d’Acció Social, tenint en compte que no era ni urgent, ni necessari, ja que podien continuar realitzant les seves tasques teletreballant i complint amb els torns presencials requerits.

Nou paquet de mesures per pal·liar les afectacions del Coronavirus

En aquesta crisi sense precedents, com totes les administracions, l’Ajuntament s’ha hagut d’adaptar a la situació implementant mesures de prevenció, d’informació, de detecció de persones vulnerables o sense xarxa, i aplicant mesures econòmiques, fiscals i socials per fer front a la pandèmia de la COVID-19. I és evident que haurem de continuar adaptant-nos, revisant i actualitzant els protocols i les mesures. Des del primer moment, Esquerra Republicana de Cornellà ens hem posat a disposició del Govern municipal per cooperar, col·laborar i ajudar en totes les mesures que ha d’adoptar el consistori per a poder pal·liar les afectacions del coronavirus i per poder combatre’l de manera més efectiva. En aquest sentit, hem traslladat propostes a les Juntes de Portaveus que es realitzen setmanalment així com als responsables polítics de les diferents àrees. Moltes de les quals s’estan aplicant. Avui hem presentat un nou paquet de mesures socials i econòmiques per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social originada per la COVID-19. Mesures destinades a tota la població, però sobretot, als col·lectius socials i econòmics que més estan patint i patiran els efectes de la crisi.  Considerem que s’ha de crear una Taula de Ciutat: un espai de reflexió, debat i participació, no només dels partits polítics, sinó també, de la societat civil representada per empresaris, entitats, treballadors i agents socials, en peu d’igualtat, per buscar les solucions econòmiques, socials i polítiques que s’encarreguin de dibuixar l’estratègia d’avenç cap a la nova economia post COVID-19.  Proposem la creació d’un Pla de Reactivació de l’Economia Local que sorgeixi de la Taula de Ciutat. Hem de fer un esforç majúscul posant a disposició el romanent, superàvit i deute públic en favor de les persones. S’ha de modificar el pressupost per adaptar-lo a la situació actual per poder fer front a les mesures urgents. Per facilitar la supervivència a pimes i autònoms, proposem elaborar un programa de noves ajudes econòmiques de suport a l’economia local, acompanyat per una campanya de comunicació per fomentar el consum de productes de proximitat, el comerç local i un cicle de cursos online sobre eines de promoció de vendes en línia per als comerciants.

EL CATALÀ, LLENGUA D'INCLUSIÓ I COHESIÓ

Comunicat d’Esquerra Republicana de Cornellà amb relació al vídeo de la Guàrdia Urbana traslladant un missatge en àrab i castellà Fa poc, s’ha difós a les xarxes socials un vídeo de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat, en àrab i en castellà, on es recorden les mesures de seguretat que s’han de seguir mantenint durant el Ramadà,  per fer front a la pandèmia del COVID-19. Fer arribar en àrab, d’una manera propera, informació essencial a part de la població de la nostra ciutat, és important. Però no usar el català en comunicats com aquest, i argumentar que és un fet anecdòtic, és normalitzar una decisió poc inclusiva i discriminatòria.     El català és una llengua de cohesió i d’integració. És vehicular a l’ensenyament i d’ús normal i preferent de les administracions públiques catalanes. Per aquest motiu, no entenem que se l’hagi marginat en l’elaboració d’aquest missatge i que s’hagi considerat que no era necessari. Hem traslladat la nostra queixa a l’Ajuntament i la resposta ha estat que no es tractava d’un missatge oficial ni institucional. No obstant, aquest vídeo va ser gravat per funcionaris públics, amb uniforme i, per tant, amb totes les prerrogatives de representativitat. Així, doncs el vídeo és institucional es publiqui o no a la web oficial de l’Ajuntament. Entenem i respectem, com no pot ser d’una altra manera, la difusió d’aquest vídeo en àrab i en castellà. No qüestionem l’efectivitat ni l’oportunitat del missatge que es volia difondre, però no compartim i per tant, denunciem que es normalitzi des d’aquest Ajuntament, que presumeix de ser un dels impulsors de la normalització lingüística, l’exclusió del català. Demanem, per tant, novament, que a part dels idiomes que es considerin necessaris per fer arribar, amb efectivitat, missatges importants a la ciutadania, s’utilitzi el català, que és oficial, per ajudar a construir una ciutat més cohesionada, inclusiva i integradora.

Cooperant des de l’oposició. Mesures per pal·liar les afectacions del Coronavirus

Estem immersos en la lluita contra la pandèmia ocasionada pel Covid-19 i s’han de prendre mesures excepcionals. Totes les administracions estan maximitzant els seus esforços per gestionar i adaptar, amb eficàcia i eficiència, tant les mesures preventives, com els serveis necessaris per fer front a aquesta situació.  S’estan reestructurant les tasques assignades al personal, s’està facilitant el teletreball i s’estan establint mesures de contingència i ajudes adreçades a la ciutadania i a les empreses. Des del primer moment, Esquerra Republicana de Cornellà ens hem posat a disposició del Govern municipal per cooperar, col·laborar i ajudar en totes les mesures que ha d’adoptar el consistori per a poder pal·liar les afectacions del coronavirus i per poder combatre’l de manera més efectiva.  Ens agradaria que la comunicació fos més fluïda. Creiem que és essencial sumar tots els esforços possibles per fer front a aquesta terrible malaltia. Per aquest motiu, insistim en la nostra voluntat de treballar conjuntament per superar aquesta crisi sanitària. Entenem la gravetat del moment i que s'han de prioritzar les feines més urgents, però, creiem, que ha de quedar espai pel trasllat adequat de la informació de les actuacions que s'estan adoptant. Aquestes són les mesures que vam fer arribar al Govern Municipal, algunes, ja s'estan aplicant, d'altres s’estan estudiant. Mesures econòmiques: Incrementar les ajudes per a famílies i/o persones en situació de risc. Crear una nova línia d'ajuts per al comerç i l'activitat econòmica. No cobrar el lloguer dels pisos que gestiona l'Ajuntament. Crear un punt d’atenció municipal que permeti centralitzar tots els ajuts econòmics de les diferents administracions destinats a famílies i empreses. Iniciar-lo telemàticament i posteriorment, crear-lo físicament. Treballar en la modificació dels pressupostos aprovats per ajustar-los a la situació actual. Adoptar el compromís d’elaborar un Pla de Reactivació Econòmica.

8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores

De nou, el 8 de Març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d'aquesta data i que impregna els 365 dies de l'any i a totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. Des d'Esquerra Republicana i el Jovent Republicà treballem dia a dia per garantir que els drets de les dones, siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància. Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara són molt presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d'aquestes i una feminització de la pobresa, entre d'altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però les discriminacions no queden aquí. Més d'un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la bretxa salarial és una realitat que no es tanca i que hem d'abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l'àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i, en canvi, els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s'han superat i segueixen limitant les possibilitats d'ascens professional i desenvolupament de les dones. Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Per la qual cosa és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles.

25N - Dia internacional per l’eliminació de la violència masclista

El 25 de novembre és el dia internacional per l’eliminació de la violència masclista envers les dones. Aquest, és un dels problemes més greus que pateix la humanitat i afecta a totes les classes socials i a totes les edats. I és feina de totes i de tots, eradicar-la totalment, perquè, una sola víctima, ja és excessiva i inassumible. Hem d’acabar amb el patriarcat que socialitza les dones, sobretot les més joves, en la por, la coacció, l’opressió, la culpabilització de les supervivents i la mort. Hem de seguir trencant els silencis que acaben matant. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat. Durant molts anys, la violència masclista, s’ha normalitzat i tolerat. Però, darrerament, dones de tot el món ens hem unit per dir prou. Prou violacions, prou maltractaments, prou abusos, prou mutilacions, prou assassinats pel simple fet de ser dones. Aquest any, a Catalunya, en els tres primers trimestres, segons dades de feminicidi.cat hi ha hagut 14 assassinats masclistes. A Cornellà, tristament, també hem patit aquesta xacra. La Cristina Ortiz Lozano, de 28 anys, va ser assassinada el 21 de setembre. La sororitat del moviment feminista, ha crescut moltíssim. S’han reforçat els lligams de solidaritat i fraternitat entre les dones, s’han creat espais segurs per compartir experiències, interessos, preocupacions... Però encara hi ha molta feina per fer. Davant sentències humiliants contra les dones, que garanteixen la impunitat dels agressors i del patriarcat. Davant d’afirmacions d’alguns líders polítics que qüestionen la igualtat entre dones i homes. Davant del negacionisme de la violència masclista que permet tant de patiment. Davant la banalització d’aquest drama, hem de seguir exigint el nostre dret a viure lliures i segures. Hem de fer que el crit: “jo sí que et crec” i “no estàs sola”, ressoni a tot arreu. Aquest 25 de novembre, és un emotiu homenatge a les dones que han estat assassinades i  a les supervivents.

LA NETEJA VIÀRIA: AL PUNT DE MIRA DE LA CIUTADANIA DE CORNELLÀ

La ciutadania de Cornellà estem patint el deficient estat de neteja dels carrers de la ciutat i de la saturació i mal estat dels contenidors de recollida dels diferents tipus de residus. Són moltes les queixes i reclamacions de la població, que des de fa temps, es traslladen via xarxes socials i altres mitjans a l'equip de govern i de les que també ens n'hem fet ressò des del Grup Municipal d'Esquerra. En aquest sentit, vam presentar una moció al març per demanar una inspecció i avaluació del servei de neteja viària i recollida de residus, que no es va aprovar gràcies als vots en contra del PSC, que van al·legar que era un assumpte puntual, sumat als vots en contra del PP i l'abstenció de C's. El servei actualment està en mans de l'empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas SA), expedientada per diversos ajuntaments com el de Barcelona i Badalona. Podem reconèixer la tasca dels treballadors i treballadores de l'empresa, però és evident que falten més efectius, coordinació i millora dels horaris i rotacions per una correcta recollida de residus i neteja dels carrers. Ara que hem engegat un nou curs polític, i a pocs mesos perquè expiri l'expedient de contractació vigent amb FCC, continuem sense rebre resposta, ni solució, ni tan sols cap proposta de campanya de conscienciació ciutadana per part del govern que (posar fi a) la deplorable situació en la qual es troben molts carrers de Cornellà. Amb l'autocrítica i responsabilitat que ens correspon com a representants de la ciutadania, continuarem treballant per aconseguir una Cornellà (realment) +NETA i un servei que garanteixi la qualitat òptima.

Es constitueix l’Ajuntament de Cornellà amb Esquerra Republicana de Catalunya com a cap de l’oposició amb la representació de quatre regidores

El passat dissabte 15 de juny, es va constituir l’ajuntament per a la legislatura 2019-2023, amb la presa de possessió dels regidors i regidores.  Esquerra Republicana de Catalunya, representat amb quatre regidores: Raquel Albiol (portaveu), Teresa Vidal, Carles Alemany i Estrella Corominas, és el partit líder de l’oposició. La resta de la composició del consistori va quedar de la següent manera: PSC: 14 regidors/es C’s: 3 regidors Podemos: 2 regidores En Comú Movem Cornellà: 2 regidors Amb una sala de Plens a vessar i amb gent al carrer fent el seguiment del plenari, es van poder sentir les prometences per part dels 25 regidors i regidores amb les seves diferents modalitats. Però va ser al torn de la portaveu republicana Raquel Albiol, quan tristement van aparèixer els crits i escridassades d’algunes persones. A la segona part de l’acte, es van poder escoltar els discursos dels i de les portaveus dels diferents grups municipals. La formació republicana va fer un record a la seva trajectòria a la ciutat des de l’arribada de la democràcia, recordant i agraint a tots els representants de la formació que han passat prèviament pel consistori cornellanenc. També es va fer referència a la situació excepcional en la que es troba el país, tant a nivell polític com social. Al discurs es va remarcar la repressió soferta envers la ciutadania catalana i concretament a algunes veïnes de la nostra ciutat com va ser el cas de la regidora Teresa Vidal. Vam plantejar el model de ciutat que volem i pel que treballarem. Queden per davant quatre anys de grans reptes, de molta feina, i de lluita pel model de ciutat que volem a Cornellà i la seva gent: una ciutat participativa, cohesionada, feminista, sostenible, neta i per descomptat REPUBLICANA!. I finalment vam fer un agraïment a totes les persones que ens han fet confiança. Els quatre regidors: la Raquel Albiol, la Teresa Vidal, el Carles Alemany i l’Estrella Corominas, acompanyats del gran equip d’Esquerra seguirem treballant per la defensa dels drets socials de tota la ciutadania de Cornellà, ara amb més força dins de l’Ajuntament i també, com sempre, des del carrer.

Esquerra Cornellà obté un resultat històric i es posiciona com a líder de l’oposició, amb quatre regidors.

Hem fet història! Hem doblat la nostra representació!!! Esquerra Cornellà mai havia obtingut tants vots (5.387), ni tants regidors, tres dones i un home: Raquel Albiol, Teresa Vidal, Carles Alemany i Estrella Corominas. Som la primera força de l’oposició! Aquest resultat espectacular és la resposta a moltíssima feina, a la constància i treball fet durants aquests quatre anys i també gràcies a la implicació imprescindible de les voluntàries i voluntaris, que hi han invertit moltíssimes hores de feina i encara més il·lusió, esperança i determinació. Cornellà és una ciutat amb persones d’orígens molt diversos, amb molts contrastos i, per aquest motiu, encara ens sentim més orgullosos dels nostres resultats. Perquè el nostre missatge ha arribat a tots els barris i perquè, l’impuls republicà, es veu recolzat per moltíssima voluntat de canvi. Tenim un projecte de ciutat amb el que creuen moltíssims cornellanencs i cornellanenques. Ens sentim molt orgullosos, perquè en moments tan complexos la ciutadania ens veu com un valor segur. Ens hem guanyat la confiança, perquè hem treballat i treballem per un model de ciutat cohesionat, feminista, emprenedor, sostenible i republicà. Els resultats d’Esquerra Republicana de Catalunya, del 28 d’abril, van tenyir de groc Catalunya i nosaltres, hem seguit el seu impuls. Som el pal de paller de la lluita pels drets socials i democràtics i som una muralla contra la repressió. Hi ha companyes i companys que es veuen injustament empresonats i, nosaltres, des de Cornellà, seguirem treballant perquè siguin lliures i perquè ho siguem tots. El conegut com a cinturó roig, cada vegada és més groc, cada vegada hi ha més gent que s’adona que per millorar, per conquerir més drets socials i tenir una societat més justa, igualitària i democràtica és imprescindible la República. Perquè la República es construeix des dels municipis. Moltes gràcies a totes les persones que ens heu fet confiança, seguirem treballant per la defensa dels drets socials de tota la ciutadania de Cornellà, ara amb més força dins de l’Ajuntament i també, com sempre, des del carrer.