Cornellà de Llobregat

Notícia

El bressol amagat de La Gavarra: La Plaça Cortada

Sabies que...?
Plaça Baudili Cortada o
Plaça Baudili Cortada o "Plaça Cortada". Foto: 2018
A la mateixa distància de la Plaça Catalunya que de la Plaça Marsans, com si s’amagués del soroll de les artèries del barri de La Gavarra – carrers Miranda, Mn. Andreu, Av. del Parc, Salvador Allende, República Argentina, Av Línia Elèctrica i plaça Campfaso – es troba una plaça rodona i petita, potser una de les més petites de Cornellà: la Plaça Cortada.

Fragment de la fotografia aèria de l’est de la Gavarra, amb la plaça Cortada -encerclada en vermell-.
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.


A la dècada dels anys vint del segle passat, Cornellà deixava de ser un municipi agrícola per passar a ser bàsicament industrial. Aquest gran canvi generaria un procés migratori del llevant mediterrani, cridat també per la construcció del metro a Barcelona i dels palaus que havien d’hostatjar l’Exposició Internacional de l’any 1929.
En aquest marc històric, Baudili Cortada i Carbonell (1868-1931), un pagès de Cornellà que va formar part de diversos governs municipals, com a regidor l'any 1902 i en legislatures posteriors, fins arribar a ser alcalde els anys 1927 i 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera. Ell mateix va viure en persona, l’any 1923, l’acabament de la Carretera de Cornellà a Fogàs de Tordera, que obria oportunitats tant per a les grans indústries com la Siemens o la Societat General de Cables Elèctrics,  com per  a les promocions urbanístiques per atendre la demanda d’habitatge. Cortada tenia propietats a banda i banda del Camí de la Miranda, on només hi havia algunes segones residències, i va veure com la nova carretera millorava l’accés a les seves finques.
Pou de la plaça Cortada -any 1929- que abastia d’aigua als veïns de la urbanització Cortada i de l’entorn.
Font: AMHC. Col·lecció l’Abans.


Així fou com l’any 1924 ideà el que seria la Urbanització Cortada : eixamplà el camí fins a una amplada de 10 metres, va obrir un pou artesià al bell mig d’on ara hi ha la Plaça Cortada i va parcel·lar els terrenys que l’envoltaven fins a arribar al Torrent dels Llops -avui Mn. Andreu i Av. del Parc- i començà a vendre els primers solars del que actualment són els carrers Ermengol Goula, Ramoneda i Frederic Soler. 
Amb la Urbanització Cortada – precedida en el temps per la petita Urbanització Batllori- naixia pràcticament el barri de La Gavarra, que ja aplegava pels anys 30 el 5% de la població de Cornellà. Un barri, que va anar creixent amb actuacions urbanístiques aïllades unes de les altres, en l’espai i en el temps. La plaça Cortada, bressol de La Gavarra, és la centralitat amagada d’un barri que avui acull el 26% de la població de la ciutat.
Fotografia actual de la plaça Cortada.
Font: Amadeu Navales.