Cornellà de Llobregat

Notícia

La carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell (II) - La fi de la primera carretera de Cornellà

Sabies que...?
El pont de ferro de la carretera sobre el Llobregat (1965). Foto: L'Abans. AHMC
El pont de ferro de la carretera sobre el Llobregat (1965). Foto: L'Abans. AHMC
Si l'any 1769 es planificà la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell, la seva construcció no s'aprovaria fins a l'any 1879, quasi cent anys després, amb l'anomenat 2n Pla de Carreteres Provincials. En els plànols es va traçar un itinerari que s'iniciava a Barcelona, travessava l'Hospitalet per Santa Eulàlia Provençana i voltava el delta a tocar del samontà per arribar a Cornellà pel carrer Major -avui Rubió i Ors-. Posteriorment, es dirigia cap al pont sobre el Llobregat, travessava les "salines" a un costat i a l'altre del riu, per entrar als eixamples de Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels – on encara avui conserva el nom de "Carretera de Santa Creu de Calafell"-. Finalment, s'enfilava al Garraf per després baixar a les costes de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Cunit, fins a arribar a Santa Creu de Calafell on connectava amb la carretera de Vilafranca a Tarragona.

Planimetria de Cornella abans del creuament dels 4 Camins (1914).
Foto:Institut Cartogràfic de Catalunya

 
Fita actual del km2 de la Ctra. de Barcelona a Sta. Creu de Calafell, a l'Hospitalet
Foto: Ireneu Castillo


El creixement urbà dels municipis del delta va absorbir progressivament la carretera i la va convertir en un carrer més dels municipis per on passava. Per descongestionar-la es va construir la C-32 des de la Ronda de Dalt fins a Calafell tot connectant amb l'A-16 -els túnels del Garraf-, fet que va comportar la defunció de la històrica Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell i que en la zona del delta l'antic itinerari passés a ser, de Castelldefels a Esplugues, la C-245.

La carretera al carrer Major abans d'edificar-se el Cinema Titan (1920).
Foto: l'Abans. AHMC.


La C-245 havia de millorar-se per als jocs olímpics del 1992, però el projecte no s'executà i la via va passar a ser la "carretera de la vergonya" pels constants incompliments dels reiterats terminis que s'anunciaven i no es complien. No va ser fins a l'any 2008 que es va planificar la conversió definitiva de la C-245 en un carrer més, tot i procurant-li l'amplada suficient per encabir-hi un carril bus i un altre per a bicicletes. Un cop adjudicades les obres, aquestes van començar l'any passat i, un cop acabades, la propietat de cada tram municipal passarà a ser de cada ajuntament.
Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell. Tram de Ctra. Sant Boi (1920)
Foto: l'Abans. AHMC


La Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell desapareix al cap de cent cinquanta anys, així i tot, alguns dels seus trams a Cornellà, com la "Carretera de L'Hospitalet" o la "Carretera de Sant Boi", ens recordaran que havien sigut part de la primera carretera que va passar per Cornellà.