Cornellà de Llobregat

Notícia

Sous i salaris dels grups municipals: els comptes clars

ajuntament, cornellà
Ajuntament de Cornellà
ERC Cornellà sempre hem estat clars amb els sous i salaris dels regidors, que són diners que surten de les butxaques de la ciutadania.

Actualment els regidors portaveus podem acollir-nos a dedicació parcial, amb un salari de 18.359.96 € bruts anuals; a dedicació exclusiva, per 49.900 € bruts anuals, o al cobrament de dietes per assistència a reunions i plens. Els regidors portaveus dels grups municipals que no s’acullen a la dedicació exclusiva poden disposar de la figura d’un assessor, amb un salari de 35.000 € bruts anuals. La resta de regidors cobren per assistència a reunions i plens, a excepció dels tinents d’alcalde o regidors de barri, que tenen un salari específic.

ERC Cornellà considerem que la tasca política ha d’estar remunerada i que s’ha de disposar de més eines, i més en una ciutat de les dimensions i l’envergadura de Cornellà, on com a oposició ens fan falta per poder poder fer en millors condicions la nostra tasca. Ara bé, considerem completament pervers que els i les polítiques ens hàgim de posar el sou a nosaltres mateixos, i alhora que aquest sigui un sou just. I què és un sou just? Difícil resposta.

No compartim els sous proposats per l’equip govern, que considerem excessius, i per això vam proposar que l’import de la dedicació exclusiva dels portaveus fos de 37.000 € bruts anuals, i l’import de l’assessor, de 25.000 € bruts anuals. No es va acceptar.

ERC s’ha acollit a la figura de l’assessor, però destinarem la diferència proposada per l’equip de govern i la nostra proposta a programes socials de la ciutat.

[Foto: Toni Fontenla - Viquipèdia]