Cornellà de Llobregat

Notícia

Què hem fet en la primera meitat del mandat 2015-2019?

Ajuntament, església
Pl. Església
Durant aquests gairebé dos anys de mandat hem treballat per canviar el model de ciutat i la dinàmica d’un equip de govern acostumat a la majoria absoluta. Hem presentat fins al gener 28 mocions, conjuntes o en solitari, el resum de les quals podeu llegir aquí sota, així com també altres actuacions que hem anat realitzant.

Tot seguit, us presentem algunes de les mocions que hem presentat.

Suport a l’acolliment de població refugiada
Vam presentar amb PSC i ICV una moció que instava els governs de Catalunya i de l’Estat a augmentar els recursos i el temps d’acollida de refugiats per conflictes bèl·lics, i proposava tot de mesures que ha de fer l’Ajuntament per acollir refugiats, com ara actualitzar el Pla d’acollida, col·laborar amb entitats, etc.

Creació Garantia +55 impulsada per la UGT
La moció crea la prestació «Garantia +55» per a les persones de més de 55 anys que es troben en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. La moció es va aprovar amb el vot a favor de tots els partits llevat del PP i de C’s.

Suport al col·lectiu LGTBI
Amb CeC-CpC i ICV vam presentar una moció contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar contra les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals. El PSC va esmenar-la per no haver de penjar la bandera de l’arc de sant Martí al balcó de l’Ajuntament i, per aquest motiu, vam decidir no votar a favor de la moció resultant.

Moció d’adhesió a l’AMI
L’Ajuntament de Cornellà no es va adherir a l’Associació de Municipis per la Independència perquè no hi va haver cap partit, llevat d’Esquerra, que votés a favor de la moció d’adhesió. Únicament CeC-CpC es va abstenir; tota la resta hi va votar en contra.

Reforma del Reglament Orgànic Municipal
Per fer un Ajuntament més participatiu i democràtic vam proposar reformar el ROM, una reivindicació històrica nostra. El ROM determina la quantitat de mocions, precs i preguntes que es poden formular al Ple i no permet que la ciutadania hi pugui intervenir. Actualment, després de presentar les propostes de modificació, restem a l’espera de poder treballar amb el redactat final.

Contra la salinitat al riu Llobregat i els aqüífers
La salinització del Llobregat deriva de les explotacions salines de Súria i Sallent i és un problema que suposa un greu perill per a la salut pública, encareix els processos de dessalinització i perjudica el medi ambient. La moció que vam presentar, aprovada per unanimitat, exigeix un pla de restauració del riu i d’eradicació de processos de salinització.

Regularització de la plantilla de Ràdio Cornellà
Gràcies a la denúncia d’Esquerra Republicana s’ha normalitzat la situació anòmala de la plantilla de Ràdio Cornellà, en què alguns dels tècnics i de les periodistes estaven en situació irregular pel que fa a salari i tipus de contracte.

Condemna del franquisme
La moció, presentada amb CeC-CpC i ICV, condemnava rotundament la dictadura franquista i instava l’Ajuntament a personar-se en la «querella argentina» en nom dels dos regidors cornellanencs afusellats pel franquisme i dels 15 regidors jutjats en consell de guerra. També condemnava explícitament l’assassinat del president Lluís Companys.

Moció «Que no pase +»
Vam presentar amb els altres grups aquesta moció per visualitzar les víctimes d’accidents sanitaris i reconèixer la protecció insuficient que tenen. Per això es demana establir un marc jurídic específic perquè tinguin igualtat de condicions que altres col·lectius, i crear uns jutjats especialitzats per agilitzar procediments i aconseguir sentències justes.

Escola d’educació especial Virolai
Tots els partits vam sol·licitar a la Generalitat que assumeixi la titularitat de l’escola d’educació especial Virolai. Alhora, es va arribar a l’acord perquè es facin un seguit d’inversions en millores urgents i necessàries per a l’escola, que va assumir l’Ajuntament de Cornellà.

Consells de Participació
La moció, rebutjada gràcies al PSC i el PP, pretenia millorar el funcionament dels Consells Sectorials de Participació, dotar-los de més pes en la presa de decisions i normalitzar-ne la periodicitat de les sessions. Hi ha una manca de voluntat política de l’equip de Govern de creure’s la funció dels Consells i de facilitar el màxim diàleg i participació.

«Anem a mil» per un sou mínim de mil euros
Vam presentar la moció perquè l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya, que entre altres acords fixa un sou mínim de mil euros tant per a treballadors municipals com per als d’empreses subcontractades per l’Ajuntament. El PSC d’entrada va voler votar-hi en contra, però després d’un estira-i-arronsa només el PP es va abstenir.

Traspàs de Rodalies
Demanàvem el traspàs de tot el servei de Rodalies, incloent-hi les vies i totes les infraestructures, a la Generalitat, ateses les mancances de la gestió d’Adif i Renfe. També sol·licitàvem el finançament adient per a fer les inversions que Adif no ha fet encara. Tots els partits van votar a favor de la nostra moció, llevat del PP.

Moció per la reforma horària
La reforma horària proposa jornades comercials, laborals i escolars compactes en què preval la qualitat de les hores i no la quantitat, amb prou hores de descans i lleure i amb la conciliació familiar com a objectiu prioritari. La moció insta l’Ajuntament a fer-ne campanyes de conscienciació, fer horaris d’actes que ho tinguin en compte, etc.

Renda garantida ciutadana
Moció conjunta amb socialistes i Iniciativa per adherir Cornellà com a ciutat promotora de la renda garantida, que asseguraria uns mínims de vida digna per a persones en risc de pobresa, milloraria les condicions laborals dels treballadors i complementaria les prestacions socials actuals. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els partits llevat el PP.

Canvi de nom per «parc del Canal de la Infanta»
El nom anterior, “parc de la Infanta”, generava equívocs. El nom es va posar en referència al canal que abastia aigua a les poblacions, els conreus i indústries de la riba esquerra del Llobregat, des de Molins de Rei fins a Sants. Aquesta construcció encara és visible en alguns trams de la ciutat i va tenir un gran pes en la nostra història.

Línies de P3 i Oficina Municipal d’Escolarització
Hem rebutjat el tancament d’aules i línies de P3 a Cornellà i el Baix Llobregat i, per tenir més eines perquè no es repeteixi la situació de reducció de línies a les escoles de la ciutat, vam presentar una moció per la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització. Aquesta oficina gestionarà tot el procés d’accés a les escoles municipals per a alumnes nous i suposarà una possibilitat de diàleg i proximitat entre les administracions.

Més feina feta en aquest mandat fins al febrer del 2017: