Cornellà de Llobregat

Notícia

Agraïment, sorpresa i receptes. Primera reunió amb els representants dels treballadors de l'Ajuntament de Cornellà

Francesc Sànchez
Francesc Sànchez a Can Vallhonrat
Francesc Sànchez a Can Vallhonrat

El dimecres 22 de juliol, els representants dels treballadors de l'Ajuntament de Cornellà, a través del Comitè Intercentre, van convidar a tots els grups municipals a una reunió per conèixer-nos mútuament, escoltar els partits polítics i fer saber les reivindicacions de les treballadores i treballadors. Els partits que hi vam assistir vam ser Cornellà en Comú, ERC, C'S i PP. Les absències del PSC i ICV van resultar reveladores de quin era l'estat de la qüestió.

Primer de tot, adreçar al col·lectiu de treballadors municipals un agraïment per l'interès de donar-nos a conèixer quines són les seves reivindicacions laborals i fer-nos saber en quines circumstàncies estant duent a terme la seva funció de servei públic.

Tot seguit, la següent sensació va ser de sorpresa. D'entrada, ens va sobtar veure que el local municipal del qual disposen els representants dels treballadors per duu a terme la seva activitat es trobi en unes condicions deplorables (la sala de calderes, vaja). Aquest fet ja és molt il·lustratiu de quina és la relació entre Govern municipal i treballadors. La sorpresa es va tornar en estupefacció en assabentar-nos que l'Ajuntament de Cornellà no feia un estudi de valoració dels llocs de treball des dels anys 80. No ens podíem imaginar que les reivindicacions dels treballadors estiguessin tant allunyades dels interessos de PSC i ICV. Realment sorprenent venint d'un equip de govern que s'auto-etiqueta de socialista.

Tot i que en aquesta primera reunió només ens va donar temps per fer-ne un tastet, les reivindicacions laborals són concretes i variades: renegociar el conveni del 2008, la pèrdua de poder adquisitiu els darrers anys, salaris que no arriben als 1.000 euros, el retard en el retorn de la paga de Nadal, deteriorament de les condicions laborals (hores de més, hores extres...), plantilles justes de personal, torns setmanals mal planificats, alt percentatge d'interinatge (que porten entre 10 i 15 anys), la no convocatòria de places, la creació d'un Fons Social per situacions d'emergència, una deficient organització, no tenir en compte l'opinió professional, la nul·la formació, l'escassa promoció interna, la manca de carrera professional...

Davant d'aquesta situació, ERC ens posem a disposició per fer tot el possible per millorar les condicions laborals dels treballadors i que alhora reverteixi en una millora del servei públic a la ciutadania, atenent òbviament a les disposicions pressupostàries.

Per fer-ho, ERC proposem tres receptes. La primera, conèixer amb més profunditat la circumstància de cada departament per poder resoldre cada situació de la manera més apropiada. La segona, l'encàrrec d'un estudi de valoració de llocs de treball que permeti determinar quines són exactament les necessitats i els recursos humans que hem de menester per duu a terme el servei públic i reduir les desigualtats salarials entre els alts càrrecs i els que cobren menys. I la tercera (que s'hauria de donar per descomptat), diàleg constant i interlocució sincera, és a dir, concertació social.

Al capdavall, és tant senzill com això. Per donar un bon servei públic hem de començar per valorar i reconèixer l'experiència professional dels qui més en saben: els treballadors municipals de Cornellà.


Francesc Sànchez
Regidor del grup municipal
d'Esquerra Republicana – Cornellà de Llobregat