Ebre

Notícia

Esquerra presenta una proposta de principis d’acord a la resta de grups parlamentaris sobre el Fons de Transició Nuclear

La diputada Maria Jesús Viña ha fet saber que el grup d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya va fer arribar anit formalment una proposta de principis d'acord sobre el Fons de Transició nuclear als diferents grups i presidències de consells comarcals afectats. “El document pretén ser un punt de consens i de trobada entre les diferents opinions i interessos que s’han manifestat al territori”. Ha afirmat Viña.

“Sobre els principis expressats, la nostra proposta es mostra oberta a concretar els compromisos tant en la tramitació pressupostària, en la tramitació de la proposició de llei i en la tramitació oberta del Reglament del fons que se'n deriva”. Ha afegit la diputada.

La proposta presentada per Esquerra Republicana detalla tres objectius: “preservar la finalitat del Fons en el marc de la transició justa que prepari el territori nuclear per al tancament de les centrals, i la pèrdua d’ocupació i de generació de riquesa que se’n derivarà; ampliar l’abast territorial del fons per impulsar projectes d’interès general en el marc del desenvolupament socioeconòmic del territori, i preservar la funcionalitat i l’operativitat del Fons “

Així el grup republicà proposa “Donar suport a l’ampliació de la dotació del fons de transició nuclear del 20 al 50% de la recaptació generada per l'impost en la tramitació dels Pressupostos i en la llei de mesures fiscals de la Generalitat de Catalunya per al 2023”.
 
A més que  “el Fons es destinarà a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear”. I que “l’àmbit territorial d’aplicació del Fons és la zona afectada per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, els municipis catalans que el seu nucli de població principal es trobi comprès en el cercle de fins a 25 km de radi a l’entorn de les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellòs”.
 
Seran, “no obstant això, municipis prioritaris en les inversions, aquells que formen part de la Zona I del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós”. A més “els municipis d’Ascó i Vandellòs tindran un rol destacat en els òrgans degovernança del Fons de transició nuclear”.
 
El Fons de Transició Nuclear,  però “podrà també destinar-se als municipis catalans que formen part de la Zona II del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós, sempre i quan contribueixin directament a la millora de la competitivitat i de la diversificació econòmica de les zones afectades”. Els municipis inclosos de nou amb aquest segon radi “només es podran beneficiar d’actuacions impulsades per les administracions públiques, excloent les inversions de caràcter privat”.
 
Respecte a aquest darrer acord referent als municipis de la Zona II, “el Departament de la Generalitat al que resta adscrit el Fons de transició nuclear, anualment i durant el darrer trimestre de l’any, convocarà als grups parlamentaris sotasignants per tal de recollir les prioritats polítiques d’inversió pública”.