Ebre

Notícia

Declaració de renda i finalitats socials, una història poc coneguda

Maria Jesús Viña, diputada al Parlament de Catalunya

Aquests dies estem, dia amunt dia avall, a meitat de la campanya de la renda. Este període de l’any en què passem comptes amb les arques de l’Estat. Molta gent, segurament, passa el tràmit el més ràpid possible, i quan confecciona la declaració va directe al resultat final per veure la quantitat que toca pagar o que li han de retornar, sense fixar-se gaire en els detalls del contingut de l’impost.

Un d’aquests detalls en què ens fixem poc o gens quan confeccionem la declaració de renda és la casella que podem marcar per destinar el 0,7% de la quota íntegra de la nostra declaració que anirà a finalitats socials. Posant la creueta a la casella 106 l’import anirà a finalitats socials, però és molt important saber com es repartiran aquests diners, quina administració els distribuirà i a qui acabaran finançant.

Acabada la campanya de la renda, l’import total del qual s’ha recaptat per aquest concepte del 0,7% es divideix en dues parts; el 80% dels fons es transfereixen a la Generalitat de Catalunya perquè els destini a fins socials i el 20% restant se’ls queda l’Estat per gestionar-lo directament.

La Generalitat per repartir aquests fons publica una convocatòria de subvencions dirigides a entitats socials i del Tercer Sector perquè puguin dur a terme projectes de suport i atenció als col·lectius més vulnerables.

En el cas de la convocatòria de l’any passat, per posar un exemple, les d’ajudes anaven dirigida  a entitats que treballen en el foment de la igualtat entre dones i homes, en la protecció social i accions d’urgència, amb la infància i l’adolescència, les famílies, el voluntariat, la joventut, el poble gitano, les persones migrades i refugiades, i també sol·licitants de protecció internacional.

Però que passa amb el 20% dels diners que l’Estat ha recaptat a Catalunya de la nostra declaració de renda destinada a finalitats socials? Doncs que el govern espanyol se la reserva per finançar projectes d’àmbit estatal. Per tant, a dia d’avui, les entitats socials i del tercer sector de Catalunya només poden rebre el 80% dels fons provinents del 0,7% de l’IRPF recaptat amb la casella solidària a Catalunya, que és la part que gestiona la Generalitat, perquè el 20% restant el gestiona l’Estat.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya reclamem des de fa molts anys que s’elimini el sistema de doble tram perquè les entitats socials catalanes rebin el 100% del que es recapta a la declaració de la renda amb finalitats socials a Catalunya.Ho vam fer ja al 2012 en una moció al Congrés dels Diputats, quan manava el PP, i ho vam tornar a fer al 2020 amb una proposició no de Llei al Congrés de Diputats, quan manava el PSOE i ara PSOE - Podemos - Comuns.

De manera que el govern espanyol distribueix el 20% que gestiona, i aquesta distribució no guarda cap relació en la voluntat dels contribuents de cada territori a l’hora de posar la creu en aquesta casella. Cal garantir que cada territori pugui rebre aquests fons d’acord amb l’aportació i la voluntat dels seus contribuents.

Poder gestionar el 100% des de la Generalitat de forma directa representaria un suport molt gran a les entitats del tercer sector que són fonamentals en la prestació de serveis a les persones al nostre país.

De moment, però, no ens n’hem sortit, com tampoc no mon sortim en saber realment quins són els imports recaptats. L’opacitat és absoluta. En els darrers anys s’estima que Catalunya ha aportat el 25% del que s’ha recaptat en aquest concepte a tot l’Estat i en canvi, el govern espanyol després d’aquesta aportació només n’ha destinat un 14% per  a programes socials a Catalunya.

Aquesta manca de transparència també la tenim amb les balances fiscals. Fa pocs dies la ministra Montero afirmava que no es publicarien aquestes balances per evitar que fossin utilitzades com  un instrument per fer-se retrets entre territoris. Un argument lamentable i banal per justificar l’opacitat absoluta i evitar que es coneguin unes dades que s’haurien de publicar cada any.

Tanmateix, malgrat la retallada, també en aquest àmbit, que han aplicat i apliquen els governs espanyols, continuarem lluitant per fer possible que el 100% de la recaptació del 0,7% del IRPF  pugui revertir totalment íntegra en projectes generats per les entitats socials del nostre país.